Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Grantovi za Male akcije Ambasade Švajcarske


Strategija saradnje Švajcarske u BiH usredsređuje se na velike, dugoročne programe. U cilju davanje podrške komplementarnim inicijativama, Ambasada Švajcarske u BiH može dodatno (su)finansirati projekte domaćih organizacija kroz grantove za Male akcije.
Cilj grantova za Male akcije je pružanje podrške inovativnim, malim i društveno relevantnim intervencijama ograničenog trajanja koje doprinose postizanju rezultata navedenih u švajcarskoj strategiji za saradnju sa BiH za period 2017-2020. Postoji značajan potencijal za dodatnu vrijednost u Malim akcijama kada se identifikuju autentični, kreativni projekti sa mogućim vidljivim učincima, te kada je potrebno isprobati nova lokalna partnerstva.
Male akcije mogu imati veliku vidljivost i/ili imati simboličan karakter, pa su stoga atraktivne za - djelimično - finansiranje od strane Švajcarske. Osim toga mogu imati i katalizatorski karakter za podržavanje prodora novih ideja ili pristupa, a mogu biti zasnovane i na potvrđenim iskustvima i praksama završenih projekata (kapitalizacija).
Ambasada je usredsređena na pružanje podrške projektima u svim dijelovima BiH.

Prijave
Ambasada moli zainteresovane da prvo pročitaju kriterijume prihvatljivosti i uslove na sljedećem linku
Podnosioci prijave mogu poslati elektronske primjerke uredno popunjenog obrasca za prijavu i priloženog obrasca budžeta na elektronsku adresu uz navođenje predmeta: „Application to the Small Actions“ (Prijava za Male akcije).
Prijave sa traženim doprinosom u iznosu od 40.000 KM ili u većem iznosu moraju se podnijeti na engleskom jeziku, a ostale prijave se mogu podnijeti bilo na engleskom bilo na zvaničnim jezicima u BiH.
Svaka organizacija ili ustanova može dobiti sredstva samo za jedan projekat u tekućoj fazi Malih akcija Ambasade (2017 - januar 2019).
Detaljne informacije su na linku: https://www.eda.admin.ch/countries/bosnia-and-herzegovina/bs/home/razvojna/projekti/small-actions.html