Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Anketa Sajam srednjih škola i zanimanja

Gradska uprava Grada Bijeljina –Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije u saradnji sa Udruženjem građana „Novi dan“ iz Banjaluke i organizacijom „Solidar Suisse“, organizovala je po peti put Sajam srednjih škola i zanimanja. Prelaz iz osnovne u srednju školu važan  je životni događaj, a time i stresan period, kako za djecu, tako i za roditelje. Izbor škole, a samim tim obično i izbor budućeg zanimanja, jedna je od prvih većih i važnijih odluka koju dijete donosi. ,,Kako izabrati pravu srednju školu za sebe, koje sve škole i smjerovi postoje?“ samo su neka od pitanja koja sebi svaki budući srednjoškolac postavi.

Sistem obrazovanja je najvažniji element životne i razvojne infrastrukture svakog pojedinca, društva i države, jer njegov  ukupan efekat određuje obim, kvalitet i efekte izgradnje i korišćenja svih drugih sistema  i resursa, kao i ukupan kvalitet života i razvojne potencijale pojedinaca i zajednice. Stoga, sistem obrazovanja treba da se razvija tako da svoju ulogu ostvaruje pravovremeno, kvalitetno i efikasno.
Obrazovni sistem ima zadatak da pravovremeno, kvalitetno i efikasno obrazuje stanovništvo u skladu sa razvojnim opredjeljenjima u pravcu održivosti, te da odgovori na obrazovne potrebe stanovništva  tokom cijelog njegovog života. Shodno tome, obrazovni sistem preuzima ulogu ključnog razvojnog faktora, jer je kvalitetno obrazovana populacija pravi resurs kako za valjano korišćenje prirodnih i drugih naslijeđenih resursa.  

Uprava Grada Bijeljina, odnosno Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije Grada Bijeljina, sproveo je anketno istraživanje čiji je cilj bilo sagledavanje trenutne situacije na tržištu rada na području regije Bijeljina u odnosu na postojeća zanimanja u srednjim stručnim školama.  Od 54 firme, koliko ih je učestvovalo u anketiranju, njih 37 (68,5%) istaklo je da radnici kada počnu raditi moraju proći kroz dodatne obuke kako bi se osposobili za samostalan rad. Generalni problem je što je firmama uvijek potreban iskusan i profesionalan kvalifikovan radnik, a takve teško nalaze. Učenici koji tek završe srednju školu nisu osposobljeni za samostalan  rad, jer praktična nastava kroz koju prolaze u toku školovanja nije na odgovarajućem nivou i ne prati tehnologije i način rada firmi. 31 ispitana firma (57,4%) istakla je da ima problem u pronalasku adekvatne radne snage i da radnici, koji počnu da rade, uglavnom ne posjeduju potrebna znanja i vještine nego moraju da se edukuju na radnom mjestu. U svim firmama istaknut je problem informatičke nepismenosti, lošeg praktičnog, pa čak i teorijskog znanja. Na postavljeno pitanje da li su imali problema pri pronalaženju radnika sa određenim znanjem, od ukupnog broja anketiranih, potvrdno se izjasnilo 31 ili 57,4% anketiranih. U naredne 3 godine 43 firme (79,6%) su se izjasnile da planiraju zapošljavanje novih radnika. 
Evidentno je da u današnjem sistemu obrazovanja postoje brojni problemi, koji iziskuju djelovanje na njihovom uklanjanju, odnosno poboljšanju vodeći računa da se efikasno odgovori na potrebe kako ekonomije, tako i brzog reagovanja na nove potrebe i zahtjeve tržišta rada. U tom smislu, u prvi plan se postavljaju zadaci unapređenja kvaliteta obrazovanja povećanjem efektivnosti i efikasnosti obrazovnog sistema. 
 
Sajam, dugoročno gledano, doprinosi smanjenju stope nezaposlenosti na području grada Bijeljine.  Cilj Sajma je informisanje učenika završnih  razreda osnovnih škola o svim postojećim zanimanjima u srednjim školama u gradu Bijeljina kao i podizanje svijesti učenika i roditelja o stručnim zanimanjima i mogućnostima za zaposlenje nakon završetka jedne stručne škole. 

Na Sajmu se predstavilo svih 6 srednjih škola sa područja grada Bijeljina, kao i nekoliko uspješnih firmi, koje imaju dobru saradnju sa školama – najčešće u vidu izvođenja praktične nastave i koje su dale neke korisne savjete i sugestije budućim srednjoškolcima kada su u pitanju budući planovi, izbor zanimanja i zaposlenje. 

Analiza ankete Sajam srednjih škola i zanimanja 528.42KB