Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Godišnji izještaji o implementaciji Strategije

Izvještavanje o implementaciji Strategije lokalnog razvoja Grada Bijeljina (2014-2023. godina), revidovane za period 2019-2023. godina, ima za cilj da pokrene sve bitne aktere na razmišljanje i doprinos što efikasnijem donošenju odluka o realizaciji strateških prioriteta ekonomskog razvoja, društvenog razvoja i zaštite životne sredine, u okviru definisanatri strateška cilja, kao i 11 sektorskih ciljeva.
 
Godišnjim Planom implementacije Strategije lokalnog razvoja Grada Bijeljina za 2023. godinu predviđena je realizacija66 projekata, i to: 25 projekata u sklopu ekonomskog sektora (ukupne vrijednosti 2.730.125,20 KM), 11 projekata u društvenom sektoru (ukupne vrijednosti 2.396.790,00 KM) i 30 projekata u sklopu ekološkog sektora (ukupne vrijednosti 15.600.805,59 KM).
 
Ukupna vrijednost planiranih projekata je 20.727.720,79KM.
 
U prethodnoj godini ukupna vrijednost implementiranih projekata je iznosila18.317.576,52 KModnosno88,37% u odnosu na projektovani finansijski okvir. Od tog iznosa,31,09% (5.695.136,25 KM) je realizovano iz budžeta Grada, a 68,91% (12.622.440,27 KM) iz eksternih izvora. Kada je riječ o konkretnom broju realizovanih projekata u toku 2023. godine, realizovano je ukupno45, i to: 22 projekata u okviru ekonomskog sektora (ukupne vrijednosti 2.823.855,95KM), 14 projekata u okviru ekološkog sektora (ukupne vrijednosti 13.256.591,37KM) i 9 projekata u okviru društvenog sektora (ukupne vrijednosti 2.237.129,20KM). Potrebno je istaći daje realizacija određenog broja projekata izostala uglavnom zbog nedostatka eksternih sredstava. Neophodno je istaći da su za visok procenat realizacije najzaslužnije JU „Vode Srpske“ (8.190.608,47 KM) i ZEDP „Elektro-Bijeljina“ (3.900.000,00 KM) koje su realizovale tri značajna projekta na području grada koja se odnose na izgradnju drinskog nasipa, rehabilitaciju pumpnih stanica i izgradnju i rekonstrukciju elektroenergetskih objekata.
 
Za 2023. godinu planirano je da se iz budžeta Grada za realizaciju strateških projekata izdvoji 8.164.022,28 KM, a realizovano je5.695.136,25 KM (69,76%).
 
Ukupan planirani iznos eksternih sredstava iznosio je 12.563.698,51 KM. Od navedenog iznosa, realizovano je ukupno 12.622.440,27 KM(100,47%).
 
Najveći dio sredstava u 2023. godini za realizaciju projekata planiralo je gradsko Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine. Ukupna planirana sredstva za 2023. godinu u ovomOdjeljenju iznosila su 2.693.000,00 KM. Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine je od planiranih 17 projekata u toku prethodne godine u potpunosti, odnosno djelimično realizovalošest projekata, a za njihovu implementaciju je izdvojeno ukupno 352.809,39 KM (13,10%).
 
Kada je riječ o zaključcima i korektivnim akcijama u pogledu prethodne godine, najveće prepreke su se odnosile na ograničena finansijska sredstva kako iz vlastitih tako i eksternih izvora, što upućuje da bi u narednom periodu još više pažnje trebaloposvetitirealnijem planiranju sredstava za realizaciju strateških projekata, kao ikonstantnom unapređenju poslovnog okruženja sa ciljem privlačenja novih investicija.
 
Značajno je istaći da je Grad Bijeljina, među četiri prve lokalne zajednice u BiH, 2015. godine uspio ispuniti uslove i dobiti sertifikat kao lokalna zajednica sa povoljnim poslovnim okruženjem (BFCSEE - BusinessFriendlyCertificate SouthEastEurope). Ovaj sertifikat predstavlja potvrdu da Grad Bijeljina nudi investitorima usluge visokog kvaliteta olakšavajući njihovo poslovanje i da neprestano radi na poboljšanju poslovnog ambijenta u lokalnoj zajednici, što predstavlja jedan od bitnih preduslova za gore navedene aktivnosti.
 
Takođe je bitno naglasiti da Grad Bijeljina, u skladu sa Globalnom agendom 2030 i Ciljevima održivog razvoja, promoviše partnerstvo javnog, civilnog, privatnog sektora i akademske zajednice i realizuje niz projekata u partnerstvu, zbog čega predstavlja pozitivan primjer implementacije navedene Agende, ne samo u BiH nego i u regionu.
 
U skladu sa strateškim opredjeljenjem da do 2030. godine grad Bijeljina postane GRAD BUDUĆNOSTI, Gradska uprava Grada Bijeljina priprema i realizuje niz programa, projekata i aktivnosti kroz koje stvara preduslove za održivi privredni, društveni i ekološki razvoj.

Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2014. 514.1KB
Zaključak - godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2014. 717.34KB
Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2015. 1.84MB
Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2016. 944.59KB
Zaključak - godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2016. 461.33KB
Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2017. 1.59MB
Zaključak - godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2017. 438.12KB
Godišnji plan implementacije Strategije za 2018. 3.4MB
Zaključak - godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2018. 437.3KB
Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2019. 1.03MB
Zaključak - godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2019. 241.29KB
Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2020. 778.07KB
Zaključak - godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2020. 488.84KB
Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2021. 359.77KB
Zaključak - godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2021. 223.75KB
Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2022. 2.28MB
Zaključak - godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2022. (18.05.2023.) 480.16KB
Zaključak - godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2022. (05.07.2023.) 255.11KB
Zaključak - godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2022. (13.09.2023.) 508.98KB
Zaključak - godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2022. (14.11.2023.) 254.57KB
Zaključak - godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2022. (15.12.2023.) 259.78KB
Zaključak - godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2022. (07.02.2024.) 522.83KB
Zaključak - godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2022. (04.04.2024.) 264.7KB
Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za 2023. 25.6MB