Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Kontakt

Gradska uprava Grada Bijeljina
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1, 76 300  Bijeljina
Republika Srpska / BiH
 
Telefon: +387 (0)55 233 100 (centrala)
Faks: +387 (0)55 211 922
Adresa elektronske pošte: [email protected]

JMB/JIB: 4400358930002
PDV: 400358930002

Žiro-računi:
Jedinstveni račun trezora kod A.d. "Nova banka": 555-001-00777777-70
Račun javnih prihoda kod A.d. "Nova banka": 555-001-00002959-16

Pošalji poruku