Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Kontinuiranom institucionalnom saradnjom do održivih radnih mjesta u Bijeljini

 
Donator: Evropska Unija (implementator: ILO)
Implementator: Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije

Vrijednost projekta: 412.791,87 BAM (bez PDV-a)
Donacija: 352.328,31 BAM
Grad Bijeljina: 60.463,56 BAM
Uspostavljen održiv sistem i mehanizam komunikacije između ključnih aktera iz oblasti obrazovanja i tržišta rada na lokalnom nivou.
Ojačani kapaciteti SSŠ „Mihalo Pupin“ Bijeljina za izvođenje stručne prakse i obuke-nabavljena CNC mašina. 

Sprovedena obuka/prekvalifikacija deficitarnih kadrova i osigurano zapošljavanje kod poslodavaca iz drvoprerađivačkog sektora (50 obučenih, 19 zaposlenih).

Obezbijeđena podrška samozapošljavanju kroz podsticajna sredstva i set preduzetničkih obuka (19 obučenih, 12 novih preduzetnika, 16 zaposlenih). Sprovedena medijska kampanja u cilju promocije proekta.

Projektne aktivnosti su bazirane na strateškom opredjeljenju Grada da radi na unapređenju poslovnog okruženja (strateški cilj 1), u skladu sa ciljevima održivog razvoja: 4 (kvalitetno obrazovanje), 8 (dostojanstven rad i ekonomski rast), 10 (smanjenje nejednakosti), 11 (održivi gradovi i zajednice) i 17 (partnerstvom do ciljeva).