Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Studija kvaliteta, stabilnosti i mogućnosti flaširanja oligomineralne hipertermalne vode Banja Dvorovi

U radu su istraženi mogući hemijski transformacioni procesi u hipertermalnoj oligomineralnoj vodi Banje Dvorovi. Ispitivanje je izvršeno koristeći modernu metodologiju i metode u vremenskom intervalu od 100 dana. U istraživanju je korišćena staklena i pet (plastična) ambalaža za uzorkovanje vode Banje Dvorovi bušotine br. 1. Istraživanje je imalo za cilj, pored dobijanja naučnih podataka, i aplikativnu namjenu za moguće flaširanje navedene vode. Ova istraživanja su dala sljedeće rezultate.

Metodologija i metode koje su korišćene u ovome istraživanju su se pokazale kao pouzdane za navedena istraživanja. U labaratorisjkim uslovima je simulirana realna situacija u kojoj se nalaze flaširane vode za piće i u definisanom vremenu je izvršeno ispitivanje.

Izvršena istraživanja su pokazala da je oligomineralna hipertermalna voda Banja Dvorovi dobrog kvaliteta, obzirom na njen hemijski i mikrobiološki sastav i ponašanje komponenata vremenom stajanja, čije koncentracije su stabilne, odnosno ne dolazi do hemijskih transformacionih procesa i nastanka novih komponenata, zamućenja i taloga. Voda je ljekovita i kvaliteta koji ispunjava sve uslove propisane Pravilnikom o flaširanim prirodnim mineralnim vodama za piće i vodama za piće (77) i Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće (78) Republike Srbije. Voda je pogodna za flaširanje. Visoki sadržaj sumpor-vodonika u vodi je neophodno izdvajati prije procesa flaširanja.

Istraživanje prirode ambalaže (pet i staklena ambalaža) na mogući uticaj na kvalitet vode pokazuje da nema bitnijeg uticaja na kvalitet vode, odnosno da se pet (plastična) ambalaža, kao praktičnija i jeftinija, može koristiti za flaširanje vode Banja Dvorovi.

Sadržaj ukupne alfa i beta aktivnosti u vodi je u dozvoljenim granicama (0,021 Bq/L ukupne alfa aktivnosti i 0,15 Bq/L ukupne beta aktivnosti).