Званична интернет презентација
Град Бијељина

Партнерство за развој Града

Градска управа Града Бијељина основала је савјетодавно тијело „Партнерство за развој Града“ с циљем активнијег укључивања грађана у процесе управљања и доношења одлука везаних за развој Града.

Ово тијело ће представљати кључни механизам учешћа заједнице у унапређењу локалног развоја, односно инструмент комуникације грађана са Градском управом.

Партнерство окупља око педесет  кључних актера локалног живота и развоја, а чине га представници Градске управе, јавних установа и предузећа, представници пословног/приватног сектора (предузећа и предузетника) и цивилног.
 
Активно укључивање грађана  у процесе управљања и доношења одлука, у складу са стандардизованом методологијом за интегрисано планирање локалног развоја у БиХ (МиПРО),  јесте стратешко опредјељење Града Бијељина. Као дио те активности,  Град Бијељина приступа формирању групе „Партнерства за развој Града“ (у даљем тексту: Партнерство) као кључног механизма за учешће заједнице у управљању локалним развојем, усмјереног ка остваривању утицаја грађана на одлучивање о економском и друштвеном развоју и заштити животне средине. Партнерство у свом саставу има три секторске групе:
  1. Привредни савјет,
  2. Секторску партнерску групу за друштвени развој и
  3. Секторску партнерску групу за заштиту животне средине.
"Партнерство за развој града Бијељина" је савјетодавно тијело Града, које именује Градоначелник, и представља кључни механизам учешћа заједнице у управљању локалним развојем, односно инструмент комуникације  грађана са Градском управом.