Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Studija izvodljivosti upotrebe biomase

Obzirom na prekogranični energetski koncept Bogatića i Bijeljine, a na osnovu procene i proračuna podataka o energetskim potrebama za oba naselja,  razrađene su studije izvodljivosti za oba regiona.  Studija izvodljivosti će prikazati rezultate i predložiti mere koje će omogućiti realizaciju upotrebe obnovljivih izvora u oba regiona. 

Ova dva konceptna regiona, kao i njihove opštine se ne razlikuju gegrafski. Klimatski uslovi, kao i prostorni raspored naselja pružaju slične uslove za proizvodnju biomase i upotrebu solarne energije.  

Obzirom da Bogatić ima manje stanovnika od Bijeljine, kao i da zauzima manju površinu, korišćen je metod poređenja podataka po stanovniku.  

Studija izvodljivosti upotrebe biomase u Bogatiću i Bijeljini 1.85MB