Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Partnerska grupa za društveni razvoj


Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije - Partnerska grupa za društveni razvoj Grada Bijeljina
Karađorđeva ulica 4
76 300  Bijeljina

E-mail: 


"Partnerstvo za razvoj grada Bijeljina" je savjetodavno tijelo Grada, koje imenuje Gradonačelnik, i predstavlja ključni mehanizam učešća zajednice u upravljanju lokalnim razvojem, odnosno instrument komunikacije  građana sa Gradskom upravom.

Sektorska partnerska grupa (SPG) za društveni razvoj,   u čijem sastavu se imenuju predstavnici obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih institucija (CSR), institucija kulture, udruženja građana aktivna u ovim oblastima, posebno udruženja fokusirana na ranjive grupe i socijalne usluge, Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Strategije razvoja, medija i Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije, treba da se fokusira na: 

- Praćenje društvenih kretanja i promjena u lokalnoj zajednici u cilju unapređenja razvoja i zadovoljenja potreba građana u ovoj oblasti, te predlaganje aktivnosti lokalnoj upravi i unapređenje procedura;
- Praćenje i procjenu izvršenja projekata i strategija za lokalni društveni razvoj;
- Revidiranje Strategije razvoja i planova njene implementacije;
- Savjetodavnu podršku Gradonačelniku prilikom odlučivanja u vezi  sa društvenim razvojem i razvojnim programima, uključujući programe socijalne inkluzije/uključenosti ugroženih grupa;
- Saradnju sa Odsjekom za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije i Koordinacionim tijelom za praćenje implementacije Strategije razvoja.


U "Partnerstvo za razvoj grada Bijeljina"-društveni sektor, imenuje se:

1. Mile Pejčić, šef Kabineta Gradonačelnika;
2. Ankica Todorović, Odsjek za LER i evropske integracije,
3. Danica Mojić, JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“;
4. Pero Spasojević, Udruženje građana „Porodični krug“;
5. Ivan Petrović, Udruženje građana „Ubuntu“;
6. Vesna Savić, Centar za socijalni rad;
7. Boban Lazić, “Signum“ d.o.o. Bijeljina;
8. Branka Stanojlović, Gradska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Bijeljina;
9. Živa Makrin, Udruženje inovatora regije Bijeljina;
10. Tanja Lazić, JU Muzej Semberije;
11. Slađana Vidović, OŠ „Stevan Nemanja“ Dragaljevac;
12. Tanja Milinković, Udruženje žena sa invaliditetom „Impuls“;
13. Bojan Đokić, Odsjek za LER i evropske integracije;
14. Ivana Jovović, Odsjek za LER i evropske integracije;
15. Milivoje Era, Turistička organizacija;
16. Ljubica Mlađenović, Odsjek za obrazovanje i nauku, nevladine organizacije, omladinu i porodičnu medicinu;
17. Samer el Chekh, Odjeljenje za društvene djelatnosti;
18. Ljubiša Tanacković, Odsjek za zdravstvo i socijalnu zaštitu, nacionalne manjine, povratnike i raseljena lica;
19. Ružica Mišović, Odsjek za LER i evropske integracije. 


                                                             ZAPISNICI
16.02.2017. 21.03.2017.