Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Partnerska grupa za društveni razvoj


Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije - Partnerska grupa za društveni razvoj Grada Bijeljina
Adresa: Karađorđeva ulica 4, 76 300  Bijeljina

"Partnerstvo za razvoj grada Bijeljina" je savjetodavno tijelo Grada, koje imenuje Gradonačelnik, i predstavlja ključni mehanizam učešća zajednice u upravljanju lokalnim razvojem, odnosno instrument komunikacije  građana sa Gradskom upravom.

Sektorska partnerska grupa (SPG) za društveni razvoj,   u čijem sastavu se imenuju predstavnici obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih institucija (CSR), institucija kulture, udruženja građana aktivna u ovim oblastima, posebno udruženja fokusirana na ranjive grupe i socijalne usluge, Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Strategije razvoja, medija i Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije, treba da se fokusira na: 
 • Praćenje društvenih kretanja i promjena u lokalnoj zajednici u cilju unapređenja razvoja i zadovoljenja potreba građana u ovoj oblasti, te predlaganje aktivnosti lokalnoj upravi i unapređenje procedura;
 • Praćenje i procjenu izvršenja projekata i strategija za lokalni društveni razvoj;
 • Revidiranje Strategije razvoja i planova njene implementacije;
 • Savjetodavnu podršku Gradonačelniku prilikom odlučivanja u vezi  sa društvenim razvojem i razvojnim programima, uključujući programe socijalne inkluzije/uključenosti ugroženih grupa;
 • Saradnju sa Odsjekom za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije i Koordinacionim tijelom za praćenje implementacije Strategije razvoja.

U "Partnerstvo za razvoj grada Bijeljina"-društveni sektor, imenuje se:
 1. Ankica Todorović, Odsjek za LER i EI;
 2. Miodrag Bešlić, savjetnik gradonačelnika;
 3. Danica Mojić, SCPD „Srbadija“;
 4. Marinko Savić, Pedagoški zavod RS;
 5. Slaviša Vujanović, JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“;
 6. Stevan Čukić JP Direkcija za izgradnju i razvoj Grada“;
 7. Slađana Miljenović, UG „Porodični krug“;
 8. Slavica Kovrlija, Udruženje „Nada“;
 9. Tanja Milinković, Udruženje žena sa invaliditetom „Impuls“;
 10. Jasna Abdulahagić, Turistička organizacija grada Bijeljina;
 11. Snježana Antić, JU Muzej Semberije;
 12. Slaviša Mikić, SKPD „Prosvjeta“;
 13. Rada Mićić, UG „Vizija mladih“;
 14. Ivana Jovović, Odsjek za LER i EI;
 15. Ivana Ljubinković, Odsjek za LER i EI;
 16. Ljubiša Stanišić, Odjeljenje za društvene djelatnosti;
 17. Dalibor Todorović, Američki kutak;
 18. Vesna Petrović, Fakultet poslovne ekonomije;
 19. Maja Savić, predsjednik Aktiva pedagoga OŠ;
 20. Duško Đurić, predsjednik Aktiva srednjih škola;
 21. Bojana Jovanović, UG „Otaharin“.