Званична интернет презентација
Град Бијељина

Грантови Њемачке амбасаде из области културеИнституције и удружења из Босне и Херцеговине у Њемачкој амбасади у Сарајеву могу предати захтјев за финансијску подршку пројеката из културе. Амбасада у ту сврху има формулар на два језика. Овај формулар се у потпуности мора испунити, два​ (за пројекат​) одговорна лица га морају потписати и заједно са детаљ​н​им планом финансирања (КМ или €) у оригиналу доставити Одсјеку за културу Њемачке амбасаде. Ако одлука буде позитивна, онда се склапа уговор између носиоца уговора и Амбасаде, а подршка се исплаћује. Носиоци пројекта се моле да код аплицирања воде рачуна о сљедећим претпоставкама:

Пројекат из културе мора:
1. имати јак значај повезаности између БиХ и Њемачке
2. имати дугорочни циљ и тиме имати дужи период дјеловања тј. и након догађаја
3. имати тежиште на једну тему коју Амбасада одреди, тематска тежишта се могу сазнати у Амбасади
4. да се пројекат суфинансира властитим средствима или локалним спонзорима

Пројекат из културе не смије:
1. бити подржан средствима Гете-Института или другим јавим средствима из Њемачке
2. трајати више година
3. бити започет или већ завршен

Новац за подршку пројекта се мора користити за стварни културни дио пројекта, нпр. хонорар за њемачког умјетника, који наступа у БиХ или води радионицу. Штампање промотивног и рекламног материјала (плакати, леци, итд.) за манифестацију се може финансијски подржати. Додатни трошкови као нпр. храна за једно извођење не може бити плаћена. Административне трошкове мора сносити носилац пројекта.

Примјери за подржане пројекте су:
– наступ/радионица њемачких умјетника на манифестацијама босанскохерцеговачких носиоца пројекта (нпр. Musica ad Hominem, друштво писаца БиХ, Sarajevo Kids Festival, Mostar Streets Art итд.)
– награде за побједнике на такмичењима која су повезана с Њемачком нпр. (такмичење у писању писмених састава, позоришно такмичење, итд.)
– превоз музичара и опреме за учешће на важним концертима у Њемачкој

Формуларе за аплицирање и обрачун можете наћи на нашој њеб страници. Ту ћете наћи и узорак финансијског плана и уговора о подршци (да бисте се могли оријентисати).
Уз апликацију је потребно доставити и пратеће писмо у којем се носилац пројекта кратко представља (датум оснивања удружења и томе слично, број чланова, структура чланова, како се финансира, итд).

Молимо Вас да своју апликацију предате благовремено, што значи најмање три мјесеца прије почетка пројекта. Уколико би Амбасада морала тражити још додатних докумената, онда они морају у року од двије седмице бити достављени. Комплетна кореспонденција (укључујући и формуларе) је на њемачком или енглеском језику.

Информативни лист за подршку пројеката из области културе је на линку.