Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Anketa zadovoljstva privatnog sektora komunalnim uslugama na području Grada Bijeljina

U periodu 09.11-15.12.2015 godine, sprovedena je anketa među firmama sa područja Grada Bijeljina u  cilju prikupljanja informacija o zadovoljstvu privrednog sektora o kvalitetu komunalnih usluga na području grada.

Ova anketa je dio nastojanja strateškog planiranja na nivou lokalne zajednice, koji se odnose na budućnost grada. Svrha ove ankete bila je da se obezbijede korisne i pouzdane informacije za Gradsku upravu, koje se odnose na stavove onih koji investiraju, otvaraju radna mjesta i zapošljavaju na području Grada Bijeljina.

U anketi su postavljana pitanja koja su se odnosila na mišljenje i stavove privrednog sektora o kvalitetu komunalnih usluga koje pružaju Gradska uprava Grada Bijeljina i preduzeća čiji je Grad Bijeljina osnivač ili većinski vlasnik (AD „Komunalac“ i AD „Vodovod i Kanalizacija“).

Svrha ankete je poboljšanje kvaliteta usluga Gradske uprave i komunalnih preduzeća prema privrednom  sektoru. Mišljenja,  stavovi i prijedlozi  zasigurno   će  pomoći   u  rješavanju problematike i pronalaženju najboljih rješenja iz domena pružanja komunalnih usluga. Prikupljene informacije će pomoći Gradu Bijeljina da na kvalitetniji i sistematičniji način upravlja razvojem privatnog sektora, kao i ukupnim ekonomskim razvojem zajednice.