Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Položaj

Položaj

Bijeljina je urbano naselje i istoimena jedinica lokalne samouprave sa statusom Grada u sjevero-istočnom dijelu Republike Srpske i BiH. Površina teritorije Grada iznosi 734 km² i obuhvata sembersku ravnicu koja na jugu prelazi u blago pobrđe Majevice. Grad Bijeljina se nalazi na ušću Drine u Savu i ove dvije rijeke predstavljaju sjevernu i istočnu granicu Grada prema Mačvi i Sremu.

Drina i Sava predstavljaju i državne granice sa Srbijom i Hrvatskom, a središte Grada je udaljeno oko šest kilometara od granice sa Srbijom i oko 40 kilometara od granice sa Hrvatskom. Susjedne opštine su Lopare, Ugljevik i Zvornik, kao i Distrikt Brčko.Bijeljina je, zbog svog geo-političkog položaja, raskrsnica puteva koji vode od zapadnog dijela Republike Srpske prema Srbiji, kao i istočnog dijela Republike Srpske i južnog dijela BiH prema sjevernoj Srbiji i dalje, prema Panonskoj niziji i Srednjoj Evropi. U Gradu Bijeljina živi oko 115.000 stanovnika, što ga čini drugim gradom po broju stanovnika u Republici Srpskoj.

 

GEOSTRATEŠKI POLOŽAJGrad Bijeljina se nalazi na atraktivnom geostrateškom položaju - na tromeđi Srbije, Hrvatske i Republike Srpske, odnosno BiH i raskrsnici puteva između velikih urbanih i industrijskih centara – Beograda, Novog Sada, Inđije, Banjaluke, Šapca, Tuzle, Sarajeva... Na oko trideset kilometara od Bijeljine je priključenje na Panevropski koridor 10, odnosno, auto-put E-70 Beograd-Zagreb. Ovaj putni pravac je najkraća veza Semberije sa ova dva grada i, preko njih, sa zapadnom/srednjom Evropom i jugom/istokom Balkanskog poluostrva. Na teritoriji Grada su dva granična prelaza prema Srbiji preko rijeka Save i Drine (Rača i Pavlovića most) koji su nafrekventniji prelazi za saobraćaj sa zapada i juga Republike Srpske i BiH prema sjevernoj Srbiji i Beogradu. U Gornjem Crnjelovu je skelski granični prelaz za malogranični promet sa Srbijom.

 

VAZDUŠNA UDALjENOST   SAOBRAĆAJNA UDALjENOSTBEOGRAD101139BANjALUKA160220 (autoputem 273)NOVI SAD74112ŠABAC3687RUMA5480INĐIJA76113BROD104106ZAGREB280322TUZLA5069BRČKO3440SARAJEVO121187

VAZDUŠNA I SAOBRAĆAJNA UDALjENOST BIJELjINEOD VAŽNIJIH GRADOVA U REGIONU 

Na sjeveru Grad Bijeljina izlazi na plovni dio rijeke Save. U planu je obnova nekadašnje luke u Rači koja je u prvoj polovini 20. vijeka bila jedan od glavnih punktova za izvoz robe iz tadašnje sjeveroistočne Bosne. Dok ne bude obnovljena luka u Rači, Bijeljini su najbliže riječne luke u Brčkom i Sremskoj Mitrovici (na 40, odnosno 67 kilometara od Bijeljine).Željeznička pruga Bijeljina-Šid za sada nije u funkciji, ali se očekuje da će u dogledno vrijeme biti izvršena njena obnova. Trenutno najbliža željeznička veza ka Beogradu, Novom Sadu, Zagrebu i dalje, prema ostatku Evrope je u Šidu, odnosno, Sremskoj Mitrovici.Aerodrom „Nikola Tesla“ u Beogradu od Bijeljine je udaljen 122 kilometar, aerodrom u Banjaluci 228 kilometara (autoputem 273 kilometara), u Sarajevu 194 kilometra, a najbliži je aerodrom u Tuzli sa koga za sada lete samo avioni lou-kost kompanija - 70 kilometara.