Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Resursi

Resursi

LjUDSKI RESURSI
U gradu Bijeljini živi oko 115.000 stanovnika, od čega je na užem urbanom području nastanjeno oko 45.000 stanovnika.Zahvaljujući ulaganju u obrazovanje, prije svega visoko, stanovništvo Semberije se podmlađuje, a sve je bolja i obrazovna struktura stanovništva, s obzirom da veliki broj mladih visokoobrazovanih stručnjaka nakon završetka studija ostaje da živi u Bijeljini. Takođe, svake godine u Bijeljinu i okolna naselja se doseli preko hiljadu stanovnika, što dodatno obogaćuje ponudu radne snage i stvara veće tržište za plasman roba i usluga.U 2013. godini prosječna bruto zarada je iznosila 1.307 konvertibilnih maraka, a neto zarada je bila 789 KM. Iste godine bilo je zaposleno 20.017 stanovnika Grada.

 

Institucije za visoko obrazovanje i srednje škole

Ukupan broj studenata/učenika:

Učenici u srednjim školama 4.131Studenti na univerzitetima 5.692

Na području grada Bijeljina djeluje 6 srednjih škola i 6 univerziteta sa 23 fakulteta.

#tekst_stil {/* padding-bottom:50px; */}h3.sabnlon_naslov { text-transform: lowercase;}h3.sabnlon_naslov:first-letter { /* text-transform: uppercase !important; */ text-transform: capitalize;}#tekst_stil p{line-height: 150%;}.time-color{color: #919191;padding: 0 8px 15px 0;}.datum-vijesti{color: #800000;padding: 0 10px 15px 0;}Pregled obrazovnih smjerova

Smjer

Broj učenika

Poljoprivreda, prehrana i medicina

1059

Elektro i mašinski tehničar

1024

Klasično obrazovanje, socijalni i lingvistički smjer, informacione tehnologije

913

Ekonomska škola

609

Geodezija i građevinarstvo, trgovina i pravo

463

 

Fakulteti

Broj studenata

Ekonomija

1.520

Pravo, informacione tehnologije, anglistika, ekonomija, poreski sistem, umjetnost

1.450

Nastavnik i vaspitač

1.340

Farmacija, medicinska njega, psihologija, poljoprivreda

402

 

#tekst_stil {/* padding-bottom:50px; */}h3.sabnlon_naslov { text-transform: lowercase;}h3.sabnlon_naslov:first-letter { /* text-transform: uppercase !important; */ text-transform: capitalize;}#tekst_stil p{line-height: 150%;}.time-color{color: #919191;padding: 0 8px 15px 0;}.datum-vijesti{color: #800000;padding: 0 10px 15px 0;}

Ukupno raspoloživa radna snaga iznosi 14.118.

 

#tekst_stil {/* padding-bottom:50px; */}h3.sabnlon_naslov { text-transform: lowercase;}h3.sabnlon_naslov:first-letter { /* text-transform: uppercase !important; */ text-transform: capitalize;}#tekst_stil p{line-height: 150%;}.time-color{color: #919191;padding: 0 8px 15px 0;}.datum-vijesti{color: #800000;padding: 0 10px 15px 0;}Grafički prikaz obrazovne strukture (smjerova) na univerzitetima

Prosječna bruto plata:

Kvalifikovani radnici 1.345 konvertibilnih maraka (690 €);Nekvalifikovani radnici 838 konvertibilnih maraka (430 €).

 

Grafički prikaz obrazovne strukture (smjerova) u srednjim školama

 

Geotermalna energija

Područje Grada Bijeljina do sada nije bilo predmet namjenskih geotermalnih istraživanja. Zbog toga su podaci o geotermalnim karakteristikama ovog područja dobijeni na osnovu analize i reinterpretacije rezultata drugih vrsta relevantnih geoloških istraživanja, kao i na osnovu analize sastava, debljine i razvoja zemljine kore ovog i susjednih delova bivše Jugoslavije.

Osnovni indikatori geotermalnih karakteristika bilo kojeg terena zavise od sljedećih faktora: debljina i sastav zemljine kore, debljina litosfere, starost tektonske aktivnosti, starost i vrsta magmatskih procesa, sadržaj radiohenih elemenata u stijenama, neotektonska kretanja, seizmičnost, hidrogeološke karakteristike terena, itd. Svi ovi faktori postoje i na području Semberije, tako da imaju i određen veći ili manji uticaj na pojedine geotermalne karakteristike, odnosno parametre.

Vrijednost toplotnog toka u Semberiji od 90-110 W/m². Ove vrijednosti su za oko 50-80% veće od prosječne vrijednosti gustine terestričnog toplotnog toka za kontinentalni dio Evrope, koja iznosi oko 60 W/m².

 


Podzemne pijaće vode

Resurse podzemnih pijaćih voda na teritoriji grada Bijeljina predstavljaju izdanske vode u aluvijalnim, tj. Kvartarnim sedimentima Drine i Save i izdanske vode u pliokvartarnim sedimentima. Zbog veće istraženosti i značaja za vodosnabdevanje najveća pažnja je posvećena aluvijalnim sedimentima Drine i Save.

Na teritoriji grada prisutne su dve značajne izdani: prva, u šljunkovito-peskovitim kolektorima, a druga u peskovitim kolektorima kvartarne i pliopleistocenske starosti.

Vode ove dve izdani koriste se za vodosnabdevanje. Najviše se eksploatiše freatska izdan i iz nje se snabdeva Bijeljina i centralni dio Semberije, a u planu je i vodosnabdevanje Ugljevika.

 

Poljoprivredni Resursi

ZEMLjIŠTE

53,926 ha kvalitetnog obradivog zemljišta;Oko 6.200 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava;300 ha plasteničke proizvodnje povrća;2.000 ha zemljišta sa sistemom navodnjavanja.

 

Sunčeva energija

Bijeljinu zahvata umjereno-kontinentalna klima sa godišnjom osunčanošću od 1.800 do 1900 časova i umjerenom oblačnošću koja je najveća u januaru, februaru i novembru, a najmanja u junu, julu i septembru. Ljeta su topla, dok su zime većinom umjereno hladne. Jesenje i proljetne temperature su ujednačene. Ljetne apsolutne temperature mogu porasti do 40°C, a zimske apsolutne minimalne mogu pasti i do -35°S. Srednja vrijednost mraznog vazduha iznosi 163 dana i traje od oktobra do aprila. Najviše je padavina u maju i junu, a najmanje u martu i septembru, tako da je prosječni godišnji iznos padavina u periodu 1981–2012. iznosio  785 l/m². U prosjeku snijeg se zadržava 40 dana godišnje. Srednja julska temperatura iznosi 22°S, januarska -1°S, dok je srednja godišnja temperatura 11,7°S. Relativna vlažnost vazduha iznosi 70-80%. Vjetrovi su rijetki i slabi, a kad se pojave pretežno dolaze iz sjevernog i sjeverozapadnog pravca.

Prosječno sunčevo zračenje u zemljama Balkana je za oko 40% veće od evropskog prosjeka. S obzirom da je taj potencijal uglavnom neiskorišćen, u Gradu Bijeljina postoje velike mogućnosti za ulaganje u ovoj oblasti. 

Studija izvodljivosti o mogućnostima korišćenja solarne energije za potrebe dobijanja toplotne i električne energije na području Grada Bijeljina i Opštine Bogatić je na linku: http://investinbijeljina.org/download/feasibility_study.pdf