Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Anketa stanovnika Grada Bijeljina "Ti biraš!"

U skladu sa strateškim opredjeljenjem da do 2030. godine Bijeljina postane GRAD BUDUĆNOSTI, Gradska uprava Grada Bijeljina priprema i realizuje niz programa, projekata i aktivnosti kojima stvara preduslove za održivi privredni, društveni i ekološki razvoj.

U cilju učešća što većeg broja građana u procesu donošenja odluka koje se tiču unapređenja kvaliteta života u Gradu Bijeljina,  kreirana je anketa koja ima za cilj da građani biraju izgled mostova i terasa na kanalu Dašnica.

Vrijeme sprovođenja istraživanja: 27. april 2020. do 6. maj 2020. godine;
Metod: Elektronsko (putem linka na sajtu Grada i društvenim mrežama);
Instrument: Za potrebe istraživanja kreirana je elektronska anketa koja po sadržaju odgovara cilju istraživanja;
Cilj istraživanja: Učešće građana u procesu donošenja odluka u Gradu Bijeljina;
Uzorak: 1.584 stanovnika Bijeljine.