Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama Grada Bijeljina (SECAP)

Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan - SECAP) je ključni dokument koji pokazuje na koji način će potpisnik Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju da ostvari svoje obaveze postavljene za 2030. godinu. Ovaj akcioni plan mora sadržavati sljedeće ključne elemente:
  1. Procjenu  stanja  u  pogledu  emisija  gasova  staklene  bašte  na  cjelokupnoj teritoriji lokalne zajednice u  odabranoj baznoj  godini 3,  koje  se  kvantifikuju baznim inventarom emisija  (engl. Baseline Emission Inventory – BEI);
  2. Procjenu sadašnjih rizika i izloženosti lokalne zajednice klimatskim promjenama, i njenih kapaciteta za prilagođavanje na klimatske promjene (engl. Risk and Vulnerability Assessment – RVA);
  3. Dugoročnu  viziju  i  ciljeve  do  2030.  godine  sprovedive  na  lokalnom  nivou,  za  ublažavanje klimatskih promjena odnosno za smanjenje emisija gasova staklene bašte (engl. Climate Change Mitigation) i za prilagođavanje lokalne zajednice na već postojeće klimatske promjene (engl. Climate Change Adaptation);
  4. Mjere lokalne zajednice za ublažavanje klimatskih promjena, kojima će se do 2030. godine postići postavljeni cilj smanjenja emisija gasova staklene bašte;
  5. Mjere lokalne zajednice u oblasti prilagođavanja klimatskim promjenama, kojima će se do 2030. godine postići postavljeni cilj jačanja kapaciteta lokalne zajednice za prilagođavanje njenih najugroženijih socio-ekonomskih sektora na najveće rizike koje klimatske promjene donose; i
  6. Institucionalne, organizacione, finansijske i kontrolne mehanizme za realizaciju planiranih mjera i praćenje postignutih rezultata.
Za svaku lokalnu zajednicu pristupanje ovoj inicijativi predstavlja priključenje aktivnoj zajednici gradova i opština koje su se obavezale na kontinuirano unapređivanje životnih uslova svojih građana i predan rad na ostvarivanju vizije dekarbonizacije svoje teritorije, prilagođavanje klimatskim promjenama i obezbjeđivanje održive i sigurne energije dostupne svim svojim stanovnicima.

Grad Bijeljina je Sporazumu gradonačelnika pristupio 2011. godine. Te godine izrađen je i Akcioni plan održivog razvoja Opštine Bijeljina (SEAP). Krajem 2018. godine Gradska uprava je konkurisala na Javni poziv za pripremu akcionog plana za energetski održiv razvoj i klimatske promjene (SECAP) na području jedinica lokalne samouprave (JLS). Ovaj poziv raspisan je u okviru projekta koji Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) sprovodi u Bosni i Hercegovini 4 pod nazivom Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljenika u Bosni i Hercegovini, uz finansijsku podršku Zelenog klimatskog fonda (engl. Green Climate Fund - GCF) 5. Aplikacija Grada Bijeljina je odobrena, te je na taj način osigurana tehnička i finansijska podrška za pripremne radnje i izradu ovog Akcionog plana. Sljjedeći važan korak u  potvrđivanju opredijeljenosti za  principe i  prakse održivog energetskog razvoja i  prilagođavanja klimatskim promjenama Grada Bijeljina načinjen je 30. oktobra 2019. godine, kada je Skupština Grada usvojila odluku o pristupanju Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju i izradi Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama.