Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Naknade za uređenje GGZ

Grad uređuje prostor na osnovu odredbi Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15 i 3/16), Pravilnika o obračunu naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 95/13), Pravilnika o opštim pravilima urbanističke regulacije i parcelacije („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 115/13), Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/13), Uredbe o uslovima, načinu obračuna i plaćanju naknade za legalizaciju objekta („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/13), ovom odlukom, kao i u skladu sa propisima iz oblasti zaštite životne sredine, korištenja poljoprivrednog zemljišta i građevinskog zemljišta, šuma, voda, ruda, saobraćaja, energetike, zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa, zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih dejstava, tehničkih opasnosti, kao i na osnovu važećih dokumenata prostornog uređenja grada Bijeljina.