Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Plan promocije privrednih potencijala i pogodnosti Grada Bijeljina

Polazeći od
  • Strategije razvoja Grada Bijeljina do 2023. godine i Strategije komunikacije sa građanima
  • opredjeljenja Grada Bijeljina da unaprijedi preduslove za privlačenje investicija i ubrzanje lokalnog ekonomskog razvoja, kao preduslova za povećanje zaposlenosti, većih   priliva  sredstava   u  gradski   budžet   i   unapređenje  kvaliteta  života stanovnika Grada Bijeljina u cjelini,
 
imajući u vidu
  • savremene uslove velike ponude investicionih lokacija i nedovoljno slobodnih investicionih sredstava i
  • nepovoljan  imidž  koji  prostor  cijelog  Zapadnog  Balkana,  a  pogotovo  Bosna  i Hercegovina, ima kao postkonfliktno i još uvijek nedovoljno stabilno područje,
 
prepoznajući značaj marketinga kao jednog od važnih preduslova za brendiranje Bijeljine kao lokalne zajednice sa povoljnim uslovima za investiranje i
 
cijeneći da je planski pristup jedino djelotvoran u aktivnostima od strateškog značaja, Gradska  uprava  je  pristupila  izradi  Plana  promocije  privrednih  potencijala  i pogodnosti za ulaganje u Grad Bijeljina.
 
Glavni cilj primjene ovog Plana je doprinos ubrzanju lokalnog ekonomskog razvoja preko unapređenja  poslovnog  okruženja,  privlačenja  investicija  i  povećanja  zapošljavanja.

Primjena Plana će glavnom cilju doprinijeti nizom aktivnosti koje se mogu svrstati u četiri vrste:
  • unapređenje imidža Grada Bijeljina kao lokacije poželjne za investiranje,
  • predstavljanje privrednih potencijala i pogodnosti u Gradu Bijeljina potencijalnim investitorima,
  • pružanje podrške investitorima u svim fazama poslovanja: prije same odluke o investiranju, tokom započinjanja poslovanja i nakon toga,
  • podsticanje promjene stavova lokalnog privrednog sektora, lokalne uprave i stanovništva Grada Bijeljina i njihovog približavanja savremenim korporativnim standardima koji važe u razvijenim zemljama.