Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Finansijske usluge

 
 
 

Pregled banaka na području Grada Bijeljina


 

 
 

"NLB Razvojna banka" a.d. Banjaluka - Filijala Bijeljina

slika

Adresa: Patrijarha Pavla 1
76300 Bijeljina

Tel: +387 55 209 905
Faks: +387 55 211-388

Web: www.nlbrazvojnabanka.com


 

 
 

"Sberbank" a.d. Banjaluka - Filijala Bijeljina

slika

Adresa: Majora Dragutina Gavrilovića 12G
76300 Bijeljina

Tel: +387 55 220 060
Faks: +387 55 221 190

Web: www.sberbank.ba


 

 
 

"Addiko Bank" a.d. Banjaluka – Filijala Bijeljina

slika

Adresa: Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76300 Bijeljina

Tel: +387 55 225 463
Faks: +387 55 225 437

Adresa: Neznanih junaka 34
76300 Bijeljina

Tel: +387 55 292 365
Faks: +387 55 292 361

Web: www.addiko-rs.ba


 

 
 

Komercijalna banka a.d. Banja Luka - Filijala Bijeljina

slika

Adresa: Patrijarha Pavla 3
76300 Bijeljina

Tel: +387 55 224 380
Faks: +387 55 224 390

Web: www.kombank.com


 

 
 

Nova banka a.d. Banjaluka - Filijala Bijeljina

slika

Adresa: Patrijarha Pavla 17
76300 Bijeljina

Tel: +387 55 230 300
Faks: +387 55 201 410

Web: www.novabanka.com


 

 
 

"Uni Credit Bank dd" Mostar – Poslovnica Bijeljina

slika

Adresa: Svetog Save 38
76300 Bijeljina

Tel: +387 55 225 090
Faks: +387 55 225 083

Web: www.unicreditbank.ba  


 

 
 

"Pavlović International Bank" a.d. Bijeljina

slika

Adresa: Karađorđeva 1
76300 Bijeljina

Tel: +387 55 232 300
Faks: +387 55 232 301

Web: www.pavlovic-banka.com


 

 
 

"ProCredit Bank" – Poslovnica Bijeljina

slika

Adresa: Karađorđeva 6
76300 Bijeljina

Tel/Faks: +387 55 220 980

Web: www.procreditbanka.ba  


 

 
 

"Raiffeisen Bank dd" BiH – Filijala Bijeljina

slika

Adresa: Majevička 102
76300 Bijeljina

Tel: +387 55 212 062
Faks: +387 55 212 909

Web: www.raiffeisenbank.ba


 

 
 

"Intesa San Raolo Banka dd" Sarajevo – Poslovnica Bijeljina

slika

Adresa: Gavrila Principa 4
76300 Bijeljina

Tel: +387 55 224 261
Faks: +387 55 224 265

Web: www.intesasanpaolobanka.ba  


 

 
 

"Uni Credit Bank" a.d. Banjaluka – Poslovnica Bijeljina

slika

Adresa: Patrijarha Pavla 3a
76300 Bijeljina

Tel: +387 55 221 258
Faks: +387 55 221 288

Web: www.unicreditbank.ba  

 
 

MF banka Banjaluka - Filijala Bijeljina

slika

Adresa: Njegoševa 7
76300 Bijeljina

Tel/centr.:055/220-720
Faks:055/220-721

Web: www.mfbanka.com


 

 
 

"Sparkasse bank" Sarajevo – Filijala Bijeljina

slika

Adresa: Dositeja Obradovića bb
76300 Bijeljina

Tel: +387 55 220 875
Faks: +387 55 220 889

Web: www.sparkasse.ba 


 

 
 

BBI a.d. Sarajevo - Filijala Bijeljina

slika

Adresa: Gavrila Principa 12
76300 Bijeljina

Tel: +387 55 991 900

Elektronska adresa: [email protected]
Web: www.bbi.ba 

 
 

Mikrokreditne organizacije


 

 
 

"PARTNER" MKF Tuzla - Područna jedinica Bijeljina

slika

Adresa: Svetog Save 23
76300 Bijeljina

Tel: +387 55 226 291
Faks:+387 55 226 290

Web: www.partner.ba


 

 
 

"MI-BOSPO" MKO Tuzla - Područna jedinica Bijeljina

slika

Adresa: Srpske dobrovoljačke garde bb
76300 Bijeljina

Tel/Faks: +387 55 221 070

Web: www.mi-bospo.org


 

 
 

LOK MKO Sarajevo - Područja jedinica Bijeljina

slika

Adresa: Patrijarha Pavla 40/1
76300 Bijeljina

Tel: +387 55 210 824
Faks: +387 55 221 440

Web: www.lok.ba


 

 
 

"MIKRA" MKO Sarajevo - Područna jedinica Bijeljina

slika

Adresa: Majora Dragutina Gavrilovića 12
76300 Bijeljina

Tel: +387 55 419 941

Elektronska adresa: [email protected]
Web: www.mikra.ba


 

 
 

"MIKROFIN" MKO Banjaluka - Područna jedinica Bijeljina

slika

Adresa: Cara Uroša 6
76300 Bijeljina

Tel: +387 55 211 220
Faks: +387 55 225 533

Web: www.mikrofin.com


 

 
 

Osiguravajuće kuće na području Grada Bijeljina


 

 
 

'PRVI KAPITAL' MKO Bijeljina

slika

Adresa: Svetog Sava 7
76300 Bijeljina

Tel/Faks: +387 55 490 168

 
 

"EKI" MKO Sarajevo - Poslovna jedinica Bijeljina

Adresa: Dušana Baranina 3b
76300 Bijeljina                                              

Tel.: 055/292-230


 

 
 

AD "NEŠKOVIĆ" Bijeljina

slika

Adresa: Sremska 3
76300 Bijeljina

Tel: +387 55 294 310
Faks: +387 55 294 317

Elektronska adresa: [email protected]
Web: www.neskovicosiguranje.com


 

 
 

AD "KRAJINA OSIGURANjE" - Područna jedinica Bijeljina

slika

Adresa: Svetog Save 84
76300 Bijeljina

Tel/Faks: +387 55 490 150

Web:  www.krajinaosiguranje.ba​


 

 
 

"Mikrofin osiguranje" a.d. Banjaluka - Poslovnica Bijeljina

slika

Adresa: Cara Uroša 6
76300 Bijeljina

Tel.: 055/207-210

Web: www.mikrofinosiguranje.com


 

 
 

"Atos osiguranje" AD Bijeljina

slika

Adresa: Filipa Višnjića 211
76300 Bijeljina

Tel/Faks: +387 55 232 100

Elektronska adresa: [email protected]
Web:  www.atososiguranje.com


 

 
 

Triglav osiguranje a.d. Banjaluka - Kancelarija Bijeljina

slika

Adresa: Miloša Obilića 63
76300 Bijeljina

Tel: +387 55 222 720
Faks: +387 55 222 722

Elektronska adresa: [email protected]
Web: www.triglavrs.ba


 

 
 

"Drina osiguranje" a.d. Milići - Filijala Bijeljina

slika

Adresa: Filipa Višnjića 1
76300 Bijeljina

Tel./Faks: +387 55 216 384

Web: www.drina-osiguranje.com


 

 
 

"BRČKO-GAS OSIGURANjE" d.d. - Područna jedinica Bijeljina

slika

Adresa: Dimitrija Tucovića 94
76300 Bijeljina

Tel./Faks: +387 55 490 115

Elektronska adresa: [email protected]
Web: www.brckogasosiguranje.com


 

 
 

"EUROHERC osiguranje" d.d. Sarajevo - Područna jedinica Bijeljina

slika

Adresa: Majora Dragutina Gavrilovića 10
76300 Bijeljina

Tel: +387 55 292 390
Faks: +387 55 292 392

Web: www.euroherc.ba


 

 
 

"Dunav osiguranje" a.d. Banjaluka - Područna jedinica Bijeljina

slika

Adresa: Dušana Baranina 1
76300 Bijeljina

Tel: +387 55 215 474
Faks: +387 55 490 700

Web: www.dunav.ba


 

 
 

"Aura osiguranje" d.d. Banjaluka - Područna jedinica Bijeljina

slika

Adresa: Neznanog junaka 25
76300 Bijeljina 

Tel: +387 55 490 145

Web: www.auraosiguranje.com


 

 
 

’’UNIQA OSIGURANJE’’ d.d. Sarajevo - Područna jedinica Bijeljina

slika

Adresa: Meše Selimovića 16
76300 Bijeljina

Tel: +387 55 941 191
Faks: +387 55 941 192

Web: www.uniqa.ba


 

 
 

'WIENER OSIGURANJE VIENA INSURANCE GROUP' AD Pale, Poslovnica Bijeljina

slika

Adresa: Karađorđeva 5
76300 Bijeljina

Tel: 055/209-410
Faks: 055/204-106

Elektronska adresa: [email protected]
Web: www.wiener.ba

 

Spisak računovodstvenih agencija 83KB