Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Privredni savjet


Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije - Privredni savjet Grada Bijeljina
Karađorđeva ulica 4
76 300  Bijeljina

E-mail: [email protected]


Privredni savjet je radno tijelo koje:

- prati aktuelna pitanja iz oblasti privrede na području Grada i predlaže odgovarajuće mjere i preporuke u cilju unapređenja privrednog razvoja,
- daje mišljenja, preporuke i inicijative vezane za izradu, izvještavanje i reviziju strateškog plana razvoja Grada i planova implementacije,
- razmatra značajna razvojna pitanja i pitanja unapređenja poslovnog okruženja i konkurentnosti,
- podnosi inicijative (prijedloge, mjere, preporuke)  za poboljšanje ukupnog poslovnog ambijenta u Gradu Bijeljina,
- pruža savjetodavnu podršku Gradonačelniku prilikom odlučivanja u vezi sa ekonomskim razvojem Grada, razvojnim programima i projektima,
- prati sva pitanja koja su od interesa za privredu i lokalni ekonomski razvoj i predlaže nadležnim lokalnim organima aktivnosti za unapređenje administrativnih procedura,
- razmatra i daje mišljenja o prijedlozima akata kojima se uređuju lokalne takse i naknade,
- sarađuje sa privrednim subjektima, ustanovama, organima, organizacijama i njihovim asocijacijama, udruženjima proizvođača, prerađivača i drugih interesnih organizacija, u pitanjima iz svog djelokruga rada, razmatra i druga pitanja koja su povezana sa poslovanjem privrede i lokalnim ekonomskim razvojem u Gradu Bijeljina.


 

Članovi Privrednog savjeta Grada Bijeljina:

 1. Đorđe Slavinjak, direktor „Spektar drink“ d.o.o. Bijeljina
 2. Dragan Nešković,  vlasnik Kompanije „Nešković Group“ Bijeljina
 3. Boris Stanišić, direktor „Etno selo Stanišići“ d.o.o. Dijelovi-Bijeljina
 4. Predrag Perković, direktor „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Bijeljina
 5. Milenko Stevanović, direktor „Steco centar“ d.o.o. Kojčinovac-Bijeljina
 6. Svetozar Ostojić, direktor „Mega drvo“ d.o.o. Bijeljina
 7. Ankica Todorović, šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije
 8. Mile Pejčić, šef kabineta Gradonačelnika
 9. Vlado Simeunović, savjetnik Gradonačelnika
 10. Dejan Savić, načelnik Odjeljenja za privredu
 11. Tatjana Vujić, stručni savjetnik u Odjeljenju za privredu
 12. Rado Maletić, direktor „PASS“ d.o.o. Bijeljina
 13. Mladen Mihajlović, direktor PD „Semberija“ a.d. Novo selo-Bijeljina
 14. Milenko Maksimović, direktor Tehničke škole „Mihajlo Pupin“ Bijeljina
 15. Perica Tanasić, direktor „Tanasić“ d.o.o. Dvorovi-Bijeljina
 16. Anto Gajić, predsjednik Područne privredne komore Bijeljina
 17. Siniša Kajmaković, rukovodilac Filijale Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u Bijeljini
 18. Ljubiša Rosić, direktor „ZP komerc“ d.o.o. Vršani-Bijeljina
 19. Dimitrije Savić, direktor „Savić company“ d.o.o. Bijeljina
 20. Radosav Savić, vlasnik zanatske radnje „Savić“ Donja Čađavica-Bijeljina