Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Azov (Rusija)

Grad Azov nalazi se u delti Dona, sedam kilometara od Azovskog mora i jedan je od najstarijih i najljepših gradova jugozapadne Rusije. Dio je Rostovskog regiona, odnosno, Južnog federalnog okruga i udaljen je oko trideset kilometara od glavnog grada ovog okruga Rostova na Donu. U Azovu živi oko 83.000 stanovnika.

Sporazum o saradnji (u rangu povelje o bratimljenju) između Azova i Bijeljine potpisan je 2018. godine.
ISTORIJA
 
Ušće Dona je uvijek bilo važno trgovinsko središte. Još početkom 3. vijeka prije nove ere Grci iz Bosforskog kraljevstva ovdje su osnovali koloniju koju su nazvali Tanais (po grčkom imenu za tu rijeku). Nekoliko vijekova kasnije ta kolonija je bila uništena, a u 3. vijeku nove ere Goti su je još jednom temeljno uništili. Do 10. vijeka, kada su okolinu današnjeg Azova preuzeli Sloveni, nad ovom oblašću su smjenjivala vlast brojnih naroda iz stepa zapadne
Azije, uključujući i Hazare. 1067. godine prevlast odnosi narod Kipčaka koji ovom području daju ime „Azak“ („Nizija“) iz kojeg je izveden današnji naziv „Azov“. Posle njih, Azakom, kao i velikim dijelovima današnjeg evropskog dijela Rusije, zavladala je mongolska država „Zlatna Horda“, što će potrajati tokom 13. i 14. vijeka. U tom periodu đenovljanskim i venecijanskim trgovcima je dozvoljeno da ovdje osnuju svoju koloniju Tanu.

Novi gospodari od 1471. godine su postali Turci koji su tu izgradili moćnu tvrđavu Azov.

Ljeta 1637. godine, donski Kozaci su zauzeli tvrđavu od višestruko jačeg turskog neprijatelja i Azovom su vladali pet godina, a u ljeto 1651. izdržali su dugotrajnu tursku opsadu. Kada su se 1642. godine Turci povukli, car je ipak odlučio da im preda tvrđavu, kako bi se izbjegao dalji rat. Tokom rata sa Turskom 1696. Petar Veliki je povratio Azov, ali je 1711. opet morao da ga ustupi Turcima.

Azov je došao konačno pod vlast Rusije odredbama Kučukkajnardžijskog mira 1774. godine.

PRIVREDA
 
Azov je dio rostovske anglomeracije i važno je saobraćajno, industrijsko i turističko središte. Na odličnom je strateškom položaju na obali Dona i ima ključni značaj za saobraćaj na ovoj rijeci, a razvijena je i mreža auto-puteva i željeznice.

Osnovu ekonomije čine laka industrija, proizvodnja i konzerviranje hrane,  proizvodnja mašina i građevinskog materijala, uključujući i elemente od prenapregnutog betona.
 
KULTURNO-ISTORIJSKE ZNAMENITOSTI

Azov je kompaktan grad u kome se arhitektura 20. vijeka spaja sa jedinstvenim kulturno-istorijskim spomenicima ranijih vremena.

Istorijsko-arheološki i paleontološki muzej u Azov je jedan od najvećih na jugu Rusije i čuva najveću paleontološku zbirku na jugu ove države, uključujući i jedinstveni na svijetu skelet trogonterijskog slona. U Muzeju je značajna i zbirka koja svjedoči o periodu od 15. do 17. vijeka, ali i zlato Skita i Sarmata, eksponati od keramike i bakra...

Ostaci bedema, jarkova i zemljanih zidova tvrđave izgrađene u 17. vijeku dobro su sačuvani, a u Barutnom podrumu u okviru tvrđave smješten je Muzej posvećen oslobađanju Azova.

Među Azovčanima i turistima popularna je i galerija „Mecenat“, ali i spomenici caru Petru Velikom, kozacima palim u borbama u Prvom svjetskom ratu, brojne crkve...
 
KULTURNE MANIFESTACIJE
 
Sigurno najpoznatija manifestacija koja okuplja desetine hiljada gostiju je Festival „Opsada Azova“ koja se održava u avgustu.

Azov tada zaroni u veliki istorijski događaj iz 17. vijeka, kada su Kozaci branili azovsku zemlju od otomanskog neprijatelja. U okviru festivala organizuju se simulacije bitaka, animacije, istorijske i zabavne interaktivne aktivnosti.

Sveruski festival znakovne pjesme „Jedan svijet – jedna mašta“ okuplja učesnike koji imaju oštećenje sluha i govora. Izvođač „pjeva“ na fonogram, tiho izgovarajući tekst, ali svaka riječ je praćena gestom, čije se značenje poklapa sa značenjem riječi. Gestovi nisu uvijek standardni, improvizacija je dobrodošla, zato je svaka pjesma jedinstvena i neponovljiva.
 
MEĐUNARODNA SARADNjA
 
Pored Bijeljine, Azov ima još sedam partnerskih gradova: Aglancija, Čilikoti, Antalija, Kizljar, Feodosija, Salehard i Sečanj.