Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH

Donator: Vlada Švedske/Vlada Švajcarske (UNDP implementator) 
Implementator: Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije

Vrijednost projekta: 335.880,64 KM (bez PDV-a)
Donacija: 258.056,64 KM
Grad Bijeljina: 77.834,18 KM

Projektne aktivnosti su bazirane na strateškom opredjeljenju Grada da radi na izgradnji tolerantne, inkluzivne zajednice sa razvijenom društvenom infrastrukturom i kvalitetnim javnim uslugama (strateški cilj 2), u skladu sa ciljevima održivog razvoja: 9 (industrija, inovacije i infrastruktura), 10 (smanjenje nejednakosti), 11 (održivi gradovi i zajednice) i 17 (partnerstvom do ciljeva). 
 
 • Izabrano 6 mjesnih zajednica
 • Nabavljena oprema/ unapređen rad MZ
 • Ojačani kapaciteti predstavnika MZ kroz set obuka
 • Forumi građana održani, prioriteti definisani
 • Ojačana saradnja između JLS, MZ i OCD
 • Realizacija projekata za unapređenje života građana
MZ Donje Crnjelovo
 • Tribine 29.900,00 BAM
 • Teretana 10.145,01 BAM
 • Uređenje svlačionica 11.602,50 BAM
 • Set kompjuterske opreme 2.295,13 BAM

MZ Ledinci
 • Pješačka staza 20.910,00 BAM
 • Pješačka staza 22.095,00 BAM
 • Set kompjuterske opreme 2.295,13 BAM 

MZ Ljeskovac
 • Svlačionice 20.513,22 BAM
 • Uređenje stadiona 21.221,72 BAM
 • Set kompjuterske opreme 2.295,13 BAM

MZ Suvo Polje
 • Arterski bunar 23.500,00 BAM
 • Uređenje stadiona 21.772,20 BAM
 • Set kompjuterske opreme 2.295,13 BAM

MZ Vuk Karadžić
 • Svlačionice 29.900,00 BAM
 • Izgradnja rasvjete 22.053,00 BAM
 • Društveni centar: građevinski radovi 7.786,11 BAM nabavka namještaja 10.970,11 BAM
 • Set kompjuterske opreme 2.295,13 BAM 

MZ Janja
 • Oprema za KUD 18.792,84 BAM
 • Oprema za KUD 21.100,00 BAM
 • Set kompjuterske opreme 2.295,13 BAM