Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Trogodišnji indikativni finansijski planovi implementacije Strategije

Strategija lokalnog razvoja Grada Bijeljina 2014-2023.godine, revidovana za period 2019-2023. godina, ključni je strateško-planski dokument Grada Bijeljina, koji bi trebalo da podstiče budući rast i razvoj zajednice.
 
Strategija lokalnog razvoja obuhvata društvenu i ekonomsku sferu, ali i aspekte zaštite i poboljšanja životne sredine i prostora. Strategija je izrađena kao okvir za definisanje zajedničkih ciljeva, podsticanja lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja grada i sveukupnog života u njemu revidovane za period 2019-2023. godine.
 
Strateški dokument ima cilj da pokrene sve bitne aktere na razmišljanje i doprinos što efikasnijem donošenju odluka o realizaciji strateških prioriteta ekonomskog razvoja, društvenog razvoja i zaštite životne sredine u okviru definisana tri strateška cilja, kao i 11 sektorskih ciljeva.
 
Bitno je naglasiti da Strategija obuhvata i listu prioritetnih programa i projekata u svakom sektoru, a koji omogućavaju dosezanje postavljenih ciljeva putem sprovođenja operativnih aktivnosti, čime se stvara osnova za sveukupnu implementaciju Strategije.
 
Trogodišnjim indikativnim finansijskim planom implementacije Strategije lokalnog razvoja Grada Bijeljina za period od 2022. do 2024. godine predviđeno je sprovođenje 56 projekata, ukupne vrijednosti 39.413.006,00 KM.
 
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2022-2024 (zaključak) 237.93KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2022-2024 (plan) 1.1MB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2022-2024 (sažetak) 923.15KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2021-2023 (zaključak) 472.97KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2021-2023 (plan) 346.55KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2021-2023 (sažetak) 374.9KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2020-2022 (zaključak) 359.14KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2020-2022 (plan) 255.69KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2020-2022 (sažetak) 471.3KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2019-2021 (zaključak) 465.31KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2019-2021 (plan) 164.85KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2019-2021 (sažetak) 1.65MB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2018-2020 (zaključak) 458.83KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2018-2020 (plan) 370.87KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2018-2020 (sažetak) 330.17KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2017-2019 (zaključak) 227.53KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2017-2019 (plan) 596.15KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2017-2019 (sažetak) 3.08MB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2016-2018 (zaključak) 542.71KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2016-2018 (plan) 698.67KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2016-2018 (sažetak) 88.2KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2015-2017 638.17KB
Trogodišnji indikativni finansijski planovi - IFP 2014-2016 602.44KB