Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Trogodišnji indikativni finansijski planovi implementacije Strategije

Strategija lokalnog razvoja Grada Bijeljina 2014-2023.godine, revidovana za period 2019-2023. godina, ključni je strateško-planski dokument Grada Bijeljina, koji bi trebalo da podstiče budući rast i razvoj zajednice.
 
Strategija lokalnog razvoja obuhvata društvenu i ekonomsku sferu, ali i aspekte zaštite i poboljšanja životne sredine i prostora. Strategija je izrađena kao okvir za definisanje zajedničkih ciljeva, podsticanja lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja grada i sveukupnog života u njemu revidovane za period 2019-2023. godine.
 
Strateški dokument ima cilj da pokrene sve bitne aktere na razmišljanje i doprinos što efikasnijem donošenju odluka o realizaciji strateških prioriteta ekonomskog razvoja, društvenog razvoja i zaštite životne sredine u okviru definisana tri strateška cilja, kao i 11 sektorskih ciljeva.
 
Bitno je naglasiti da Strategija obuhvata i listu prioritetnih programa i projekata u svakom sektoru, a koji omogućavaju dosezanje postavljenih ciljeva putem sprovođenja operativnih aktivnosti, čime se stvara osnova za sveukupnu implementaciju Strategije.
 
Trogodišnjim indikativnim finansijskim planom implementacije Strategije lokalnog razvoja Grada Bijeljina za period od 2022. do 2024. godine predviđeno je sprovođenje 56 projekata, ukupne vrijednosti 39.413.006,00 KM.
 
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije 2016-2018 - sažetak 88.2KB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije 2016-2018 - plan 315.14KB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije 2016-2018 - zaključak 542.71KB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije 2017-2019 - sažetak 3.08MB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije 2017-2019 - plan 716.97KB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije 2017-2019 - zaključak 227.53KB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije 2018-2020 - sažetak 597.68KB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije 2018-2020 - plan 321.24KB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije 2018-2020 - zaključak 458.83KB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije 2019-2021 - sažetak 1.65MB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije 2019-2021 - plan 164.85KB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije 2019-2021 - zaključak 465.31KB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije 2020-2022 - sažetak 471.3KB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije 2020-2022 - plan 189.42KB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije 2020-2022 - zaključak 255.69KB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije 2021-2023 - sažetak 374.9KB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije 2021-2023 - plan 170.85KB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije 2021-2023 - zaključak 472.97KB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije 2022-2024 - sažetak 923.15KB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije 2022-2024 - plan 167.25KB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije 2022-2024 - zaključak 149.95KB