Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Anketa privatnog sektora o uslovima poslovanja na području Grada Bijeljina

U oktobru i novembru 2014. godine, sprovedena je anketa među firmama sa područja Grada Bijeljina u  cilju prikupljanja informacija o mišljenju privrednog sektora o poslovnoj klimi na području grada. Ova anketa je dio nastojanja strateškog planiranja na nivou lokalne zajednice, koji se odnose na budućnost grada. Svrha ove ankete bila je da se obezbjede korisne i pouzdane informacije za Gradsku upravu, koje se odnose na stavove onih  koji  investiraju, otvaraju radna mjesta i zapošljavaju na području Grada Bijeljina.

U anketi su postavljana pitanja koja su imala za cilj da ustanove kakva je generalno poslovna klima u gradu, kao i da ustanove zadovoljstvo privrednika kvalitetom lokalne samouprave, agencije  za  mala  i  srednja  preduzeća,  kvalitetom  udruženja  koja  okupljaju preduzetnike/preduzeća (Regionalna privredna komora Bijeljine i Udruženje preduzetnika Bijeljine  „Preduzetnik“.  Stavke  u  upitniku  obuhvatale su  istorijat  i  strukturu  firmi, prirodu njihovog posla, prosječan godišnji prihod, pitanja radne snage i zaposlenih, usluge gradske uprave i odnose sa njom, kao i sveukupne utiske o gradu kao mjestu poslovanja.

Svrha ankete je da se dobiju informacije koje će pomoći Gradu Bijeljina da na kvalitetniji i sistematematičniji način upravlja razvojem privatnog sektora i ekonomskim razvojem zajednice, te da proveri zadovoljstvo privatnog sektora uslugama gradske administracije i Agencije za mala i srednja preduzeća, kao i komunalnim uslugama, u cilju unapređenja javno-privatnog dijaloga u gradu Bijeljina i definisanja budućih tema za zajedničko razmatranje i rješavanje, putem javno-privatnog dijaloga.