Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Javni poziv za nevladine organizacije i udruženja žena fokusirane na rad sa marginalizovanim ženama u lokalnoj zajednici


Fondacija za osnaživanje žena uz finansijsku podršku TRAG Fondacije objavljuje Javni poziv za nevladine organizacije, koje do sada nisu finansirane od strane Fondacije, fokusirane na rad sa marginalizovanim ženama u lokalnoj zajednici (žene iz ruralnih područja, socijalno isključene žene, žene žrtve nasilja i sl.) za učestvovanje u edukativnom programu AGENDA: BORBA PROTIV SIROMAŠTVA MARGINALIZOVANIH I SOCIJALNO UGROŽENIH ŽENA – SA FOKUSOM NA RURALNA PODRUČJA.
U sklopu ovog programa biće organizovan praktični i edukativni modul "Odnosi sa javnošću i inicijative u zajednici – od promocije do kampanje"! Cilj organizovanja ovog edukativnog programa je jačanje manjih nevladinih organizacia u njihovoj borbi protiv siromaštva i za socijalnu, ekonomsku i drugu ravnopravnost žena u lokalnim zajednicama. Edukativni program će biti održan kroz radionicu planiranu za oktobar 2018. godine u Sarajevu, a implementacija osmišljenih inicijativa u lokalnoj zajednici je planirana u periodu od novembra 2018. godine do aprila 2019.godine.
Edukativni program se sastoji od:
- Interaktivne i inovativne radionice iz oblasti promocije, odnosa sa javnostima, kreiranje iplaniranje zagovaračkih kampanja;
- Izrade plana akcije;
- Dodjele mini grant sredstava za podršku ženama u njihovim akcijama i inicijativama zavisno od toga šta je namjena pojedine akcije/inicijative.
- Fondacija za osnaživanje žena snosi troškove smještaja i hrane tokom radionice i refundirat će putne troškove nakon završetka radionice.
 Ovaj program je namijenjen tzv. "Grassroots" organizacijama, koje okupljaju žene, a koje su fokusirane na rad sa odabranim grupama žena u svojim lokalnim zajednicima. Sve odabrane organizacije za učešće u ovom programu će osim predviđene edukacije imati priliku i da realizuju jednu konkretnuzagovaračku inicijativu koja će biti finansirana sredstvima Fondacije.U toku procesa selekcije biće odabrano 10 organizacija sa područja cijele BiH, a u programu će moći učestvovati po dvije osobe izsvake organizacije. Kako bi uspješno prošle selekciju, sve zainteresovane organizacije putem navedenih kontakata Fondacije za osnaživanje žena trebaju ispunjavati sljedeće uslove:
 
- Da su spremne učestvovati u cijelom programu (od edukacije do konkretne implementacijeakcija u lokalnoj zajednici – odabirom i kandidovanjem dvije osobe iz Organizacije za učešćeu cijelom programu – koje će kasnije biti i ostati njihov resurs);
- Da je njihov rad fokusiran na rad sa barem jednom pomenutom grupom žena i da žele ojačati taj svoj rad;
- Da rade i djeluju u skladu sa zakonom.
 
Molimo da priložite sljedeće dokumente:
– Aplikaciju za učešće
– Rješenje o registraciji;
– Statut Udruženja;
– Finalni ili završni obračun za proteklu godinu (ukoliko je organizacija tek osnovana i nema završnog izvještaja za prethodnu godinu, dovoljno je da na memorandumu organizacije navede trenutne donatore i iznose odobrenih projekata).
– Par referenci
Molimo vas da popunjenu aplikaciju sa pomenutim dokumentima pošaljete putem imejla: [email protected]  najkasnije do 24. septembra 2018. godine do 12 časova!
 Za sva dodatna pitanja odgovorne osobe iz Fondacije kontaktirajte isključivo putem imejla: [email protected]
 
Više informacija na:
 
Molimo Vas da jasno i detaljno proučite smjernice i uslove Javnog poziva, jer je to jedini validni izvor informacija. Odsjek za LER i EI samo prosleđuje informacije, ali nije odgovoran za izmjene koje donator može da napravi.