Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2019. godinu


Mali lokalni projekti su sastavni dio razvojne saradnje Republike Češke u Bosni i Hercegovini i realizuju se programom grantova kojima upravlja Ambasada Republike Češke u Sarajevu.
 
Uslovi za podnošenje zahtjeva za male projekte za 2019. godinu su sljedeći:
- podnosilac zahtjeva mora biti registrovana pravna osoba u Bosni i Hercegovini, čija osnovna djelatnost nije dobit;
- lokalne nevladine organizacije, organizacije lokalne zajednice, akademske ustanove koje rade na lokalnim projektima;
- međunarodne, međuvladine, multilateralne i regionalne institucije, organizacije i agencije koje rade na lokalnim razvojnim aktivnostima;
- opštinske, regionalne ili državne institucije ili agencije koje rade na lokalnim projektima.
 
Podnosilac zahtjeva može predati samo jedan projektni prijedlog. Finansiranje Ambasade Republike Češke iznosi najviše 500.000 CZK (cca 18.900 – 37.800 KM), a iznos bi trebalo da bude zaokružen.
 
Projekti bi trebalo da se usmjere u sektor obnovljivih izvora energije.
 
Rok za prijavu projektnih prijedloga je 14. septembar 2018. godine 12.00 časova, a implementacija projektnih aktivnosti je od marta do 31. oktobra 2019. godine.
 
Više info na:
 
 
Molimo Vas da jasno i detaljno proučite smjernice i uslove Javnog poziva, jer je to jedini validni izvor informacija. Odsjek za LER i EI samo prosleđuje informacije, ali nije odgovoran za izmjene koje donator može da napravi.