Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Agrarni fond Grada Bijeljina

Osnovne informacije
 
Adresa: Ulica Miloša Obilića 51a, 76 300 Bijeljina
 Telefon: + 387 (0)55 206 908, +387 (0)55 206 984
Faks: +387 (0)55 206 826
e-mail: [email protected]
[email protected]
web site: 
 
O Agrarnom fondu
 
„Agrarni fond Grada Bijeljina“ osnovan je 2008. godine radi podrške u rješavanju postojećih problema i stvaranju povoljnijih uslova za brži oporavak i razvoj poljoprivrede na području grada Bijeljina.

 Agrarni fond finansira se iz gradskog budžeta. Ulaganja Agrarnog fonda u poljoprivredu na području grada Bijeljina odnose se na direktni podsticaj poljoprivrednim proizvođačima na osnovu njihovih uloženih sredstava u poljoprivrednu proizvodnju.

Ciljevi Agrarnog fonda su:
 • Omogućavanje poljoprivrednim gazdinstvima ostvarivanja prava na podsticajna sredstva na što lakši i jednostavniji način;
 • Smanjenje ekstenzivne proizvodnje kod proizvođača i povećanje intenzivnijeg gajenja žitarica, povrća, voća i drugih poljoprivrednih kultura;
 • Intenzivan razvoj stočarstva, kao bazne grane poljoprivrede, koja se naslanja na ratarstvo;
 • Povećanje kvaliteta i kvantiteta proizvodnje i postizanje optimalnog proizvodnog okruženja na lokalnom nivou;
 • Ostvarenje većih finansijskih efekata u agraru;
 • Ostvarenje većeg prinosa po jedinici površine sa što manjim ulaganjima;
 • Predlaganje podsticajnih mjera na nivou grada Bijeljina.

Razvoj poljoprivrede:
 • Podrška razvoju povrtlarske proizvodnje u zaštićenom prostoru kroz osavremenjivanje opreme za zaštićeni prostor, uvođenje novih sorti i hibrida za ostvarenje što većeg porasta kvaliteta i kvantiteta proizvodnje;
 • Podrška razvoju ratarske proizvodnje kroz korištenje novih tehnologija, uvođenje visokoproduktivnih sorti i hibrida, kao i uvođenje savremene agrotehnike;
 • Podrška razvoju voćarske proizvodnje preko uvođenja novih tehnologija gajenja sorti i hibrida;
 • Podrška razvoju stočarske proizvodnje - uvođenjem novih tehnologija i načina uzgoja, razvojem visokokvalitetnih i produktivnih rasa, povećanjem i proširenjem osnovnih stada;
 • Podrška za nabavku sistema za navodnjavanje s ciljem ostvarenja većih prinosa u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Razvoj prehrambeno-prerađivačkih kapaciteta, udruženja i poljoprivrednih zadruga:
 • Podrška razvoju prerađivačkih kapaciteta;
 • Podrška interesnom udruživanju poljoprivrednika;
 • Podrška osnivanju preduzeća u oblasti poljoprivrede - podsticanju osnivanja i razvoja poljoprivrednih zadruga.

Ruralni razvoj na teritoriji Grada Bijeljina:
 • Podrška razvoju infrastrukture u ruralnim područjima sa ciljem ostvarenja povezanosti, pristupačnosti i lakšeg razvoja poljoprivrede.