Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na drugom mentorskom sastanku koji organizuju ReLOaD projekat i Grad Bijeljina​Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD u saradnji sa Gradom Bijeljina objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na drugom mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutuju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).
 
Drugi sastanak sa mentorom će biti organizovan 31. maja 2019. godine sa početkom u 11:30 sati u JU Centar za kulturu (Skupštinska sala).
 
Potrebno je da predstavnici OCD-a pošalju prijavu za učešće pošalju na  adresu elektronske pošte: [email protected] ili [email protected].
 
Naredni sastanci sa mentorom će biti naknadno dogovoreni sa predstavnicima Gradske uprave i organizacija civilnog društva.
 
Navedene informacije će biti moguće pronaći na internet stranici Grada Bijeljina.
 
U svrhu transparentnosti, zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će također biti objavljeni na stranici Grada Bijeljina. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.
 
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).