Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Virtuelni asistent na usluzi građanima​Virtuelni asistent MIA (Municipal Intelligent Assistant) od danas će u Bijeljini pružati informacije i odgovarati na pitanja o najtraženijim administrativnim procedurama putem zvanične internet-stranice Grada Bijeljina, aplikacije Viber na poveznici viber://pa?chatURI=miabijeljina, a u planu je da ova aplikacija uskoro bude dostupna i fejsbukove mesindžer aplikacije na zvaničnoj gradskoj fejsbuk-stranici Grad Bijeljina / Grad Bijeljina. Pored odgovora na pitanja o administrativnim procedurama, MIA će davati informacije o radnom vremenu organizacionih jedinica Gradske uprave, brojevima telefona i slične informacije.
 
Bijeljina i Laktaši su prvi gradovi u Srpskoj, odnosno, BiH koji su dobili svog „virtuelnog asistenta“, a ova inovacija realizovana je putem projekta „Unapređenje opštinskih usluga u Srbiji i BiH uvođenjem četbot aplikacije“, koji sprovode GIZ, SAGA, NALED, Privredna Komora Republike Srpske i Regionalna mreža za povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE) u okviru programa develoPPP (develoPPP) njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). U Srbiji će četbot asistente u okviru ovog projekta dobiti gradovi Sombor i Šabac.
 
Zahvaljujući vještačkoj inteligenciji na kojoj je zasnovana, komunikacija sa MIA-om liči na razgovor sa stvarnom osobom, odnosno, službenikom Gradske uprave. U prvoj fazi primjene, MIA će odgovarati na pitanja i davati informacije o procedurama upisa u matičnu knjigu vjenčanih, registraciji preduzetničke djelatnosti i društava sa ograničenom odgovornošću, utvrđivanju prava na stipendiranje studenata, odnosno, dodjelu stipendija učenicima generacije osnovnih i srednjih škola. Ove oblasti su odabrane nakon analize učestalosti pitanja koja građani postavljaju Gradskoj upravi lično, poštom ili elektronskim putem.
 
Projekat „Unapređenje opštinskih usluga u Srbiji i BiH uvođenjem četbot aplikacije“ ima za cilj da pokaže aktivnu i funkcionalnu primjenu četbota na lokalnom nivou, gdje će najviše koristi imati građani i privreda od poboljšanih, pristupačnijih i pojednostavljenijih procedura u pogledu pružanja informacija o uslugama lokalnih uprava.