Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Strategija lokalnog razvoja Grada Bijeljina 2014-2023.

Strategija razvoja Grada Bijeljina za period od 2014. do 2023. godine predstavlja ključni strateško-planski dokument kojim se usmjerava razvoj lokalne zajednice u tri najvažnija aspekta: ekonomskom, društvenom i aspektu životne sredine. Strategija predstavlja sistemski instrument za proaktivno i odgovorno upravljanje lokalnim razvojem, te finalni rezultat procesa strateškog planiranja i glavno polazište za fazu implementacije strateških projekata. U dokumentu Strategije definisani su strateški fokusi i ciljevi razvoja, kao i projekti i mjere za njihovo ostvarivanje.

U toku 2017. godine sprovedena je nezavisna evaluacija implementacije Strategije razvoja, u toku koje je utvrđeno da su prioriteti, ciljevi i projekti bili relevantni za ciljne grupe. Međutim, u protekle četiri godine došlo je do promjene konteksta lokalnog razvoja, a samim tim i promjene razvojnih prioriteta i tematskih područja donatora koji podržavaju razvojne projekte. Iz tih razloga, proces revizije Strategije podrazumijeva prilagođavanje prioriteta i razvijanje novih pristupa za rješavanje razvojnih problema. Na osnovu nalaza i preporuka evaluacije revidovana je strateška platforma i sektorski planovi sa projektima i mjerama za period od 2019. do 2023. godine.