Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Internet-portal za bolju vezu dijaspore i matice

Internet-portal za bolju vezu dijaspore i matice02.03.2018

Prvi interaktivni portal za dijasporu u vlasništvu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH pokrenut je ove sedmice, u cilju sprovođenja Politike o saradnji s iseljeništvom, odnosno unapređenja komunikacije i razmjene informacija između b-h iseljeništva i BiH.
Portal www.dijaspora.mhrr.gov.ba je kreiran u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“ (D4D), koji je zajednički projekat Vlade Švajcarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u partnerstvu s Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u BiH.
Pored vijesti, dokumenata i informacija o projektima, portal će dijaspori pružiti i mogućnost da iznesu svoje ideje, svoje projekte i da na taj način učestvuju u kreiranju javne politike u BiH i posebno određenih politika koje su značajne za iseljeništvo i na takav način da utiču i na ekonomski razvoj BiH.
Ovakva napravljena platforma će omogućiti nesmetanu komunikaciju između dijaspore i matice, a predstavnici dijaspore će imati i mogućnost da podijele iskustva stečena u inostranstvu, odnosno, ideje, aktivnosti i znanje u svojim područjima ekspertize i promovišu inicijative iz dijaspore za razvoj BiH.
Na portalu će biti dostupan i objedinjen adresar institucija u BiH, diplomatsko-konzularnih predstavništava u svijetu, registar organizacija u iseljeništvu, a biće objavljivane i informacije o poslovnim prilikama, kao i javni pozivi sa informacijama o mogućnosti finansiranja projekata ili apliciranja za grant sredstva.