Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama Grada Bijeljina (SECAP)

SEAP - Akcioni plan o energetskoj održivosti

slika

U okviru globalnih aktivnosti UN su još 1992. godine otpočele sa radom i djelovanjem na problemima klimatskih promjena formiranjem Okvirne UN konvencije za klimatske promjene/United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Bosna i Hercegovina je pristupila i ratifikovala ovu Konvenciju 2000-te godine.
U skladu sa uputstvima iz Okvirne UN konvencije o klimatskim promjenama (UNFCCC), čija je potpisnica i Bosna i Hercegovina, u organizaciji UNDP-a BiH i finansijskih sredstava GEF-a, izabran je stručni tim i 50 domaćih eksperata, iz 14 relevantnih oblasti, koji su profesionalno i u skladu sa međunarodnim standardima izradili Prvi nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine u skladu sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama/ Initial National Communication of Bosnia and Herzegovina under the United Nations Framework Convention on Climate Change (INC). INC je završen u oktobru 2009. godine, nakon čega je usvojen od strane Vlade Republike Srpske. Federalno ministarstvo okoliša i turizma, takođe, je verifikovalo ovaj izvještaj, a usvojen je i od strane Savjeta ministara BiH. Obaveza svake države je da dostavlja svoje nacionalne izvještaje Sekretarijatu UNFCCC-a, a izradom, verifikacijom i slanjem INC-a, Bosna i Hercegovina postaje ravnopravan učesnik svjetskog procesa dogovaranja adaptacije klimatskim promjenama i njihovog ublažavanja. Uz zaključak da su klimatske promjene uzrokovane ljudskim faktorom i da se kao takve mogu ublažiti ili spriječiti odgovarajućim djelovanjem, na oko 200 stranica INC-a predstavljen je faktografski pregled klimatskih faktora, specifične okolnosti Bosne i Hercegovine, dat je proračun emisija stakleničkih gasova, ranjivost i adaptacija klimatskim promjenama, kao i procjena potencijala za ublažavanje promjena. Dokument objašnjava i ostale relevantne okolnosti, ograničenja i nedostatke, međunarodnu saradnju, i na kraju daje osnovne preporuke i naredne korake. Korišćenjem podataka i preporuka iz INC-a stvaraju se realni uslovi za kreiranje dugoročne razvojne politike zemlje i njene implementacije na makro i mikro nivou. U skladu sa smjernicama iz ovog izvještaja, Bosna i Hercegovina bi trebala na zajedničkom i entitetskom nivou, donijeti odgovarajući zakonski okvir, dugoročnu razvojnu politiku i stvoriti preduslove za održivi razvoj. Nadležna državna institucija (Focal point) za izradu ovog izvještaja, koji je od krucijalne važnosti za cijelu BiH, bilo je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, u čijoj je nadležnosti i dalja implementacija smjernica datih u ovom dokumentu i pripreme za izradu Drugog nacionalnog izvještaja. Proces evropske integracije će zahtijevati seriju zakonodavnih i strateških promjena u vezi sa usvajanjem sporazuma i legislative Evropske unije.
Evropska unija (EU) vodi globalnu borbu protiv klimatskih promjena i uspostavila je glavne prioritete. Njeni ambiciozni ciljevi su izraženi u „EU paketu za klimatske promjene i obnovljivu energiju“, koji obavezuje zemlje članice da smanje svoju emisiju CO2 za najmanje 20%, do 2020. godine. EU je, donijevši odluku 20:20:20, motivisala evropske gradove da se, u okviru „Sporazuma gradonačelnika evropskih gradova“, aktivno uključe u realizaciju postavljenih ciljeva.
U čitavom ovom periodu nastoje se suzbiti negativni trendovi klimatskih promjena, u čemu se kao ozbiljni uzroci najčešće vide gradovi, odnosno urbane sredine.
U Poznanju je krajem 2008. godine, na redovnoj godišnjoj konferenciji UNFCCC, konstatovano da „gradovi proizvode 80% od sveukupne svjetske emisije gasova sa efektom staklene bašte“.
Potpisnici Sporazuma gradonačelnika doprinijenili su ovoj strategiji svojim formalnim obavezivanjem da će ići i dalje od glavnog cilja, putem implementacije njihovih održivih energetskih akcionih planova.
Sporazum gradonačelnika je sporazum kojim gradovi podržavaju: Odluku EC da implementira i finansira strukturu tehničke i promotivne podrške, uključujući imlementaciju oruđa za evaluaciju i nadzor, mehanizama kojima će se olakšati razmjena znanja između teritorija i oruđa kojima će se olakšati kopiranje i umnožavanje uspješnih mjera, a sve u okviru njihovog budžeta;
19
Ulogu EC u preuzimanju koordinacije EU Konferencije gradonačelnika za Evropu sa održivom energijom; Objavljenu namjeru EC da olakša razmjenu iskustava između teritorijalnih jedinica učesnica, zatim da olakša obezbjeđivanje primjera smjernica i mjerila za moguću implementaciju, te povezivanje postojećih aktivnosti i mreža koje pružaju podršku ulozi lokalnih vlasti u oblasti zaštite klime. Ovi primjeri mjerila trebalo bi da postanu sastavni dio Sporazuma, da se nađu kao odredbe u njegovim aneksima; Podršku EC kojom se obezbjeđuje priznanje i svijest javnosti o velikim i malim gradovima, koji učestvuju u Sporazumu korištenjem loga Evropa sa održivom energijom i koji rade na promociji putem Komisijinih instrumenata za komunikacije; Snažnu podršku Komiteta regija Sporazumu i njegovim ciljevima u predstavljanju lokalnih i regionalnih vlasti u EU; Pomoć koju države članice, regije, provincije, gradovi mentori i druge institucionalne strukture, koje podržavaju Sporazum, pružaju manjim opštinama kako bi one radile u skladu sa uslovima iznesenim u Sporazumu.
Skupština opštine Bijeljina na sjednici održanoj 21.10.2010. donijela je ODLUKU o usvajanju Incijative Saveza gradonačelnika /The Covenant of Mayors Initiative o smanjenju emisije CO2 do 2020. godine, a kojom se ovlašćuje načelnik opštine Bijeljina da pristupi proceduri potpisivanja Sporazuma gradonačelnika sa Evropskom komisijom.

SEAP - Akcioni plan o energetskoj održivosti 2.8MB