Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Javni pozivi, konkursi, oglasi...

COSME - Program konkurentnosti za mala i srednja preduzeća

Od 3. juna ove godine, nakon potpisivanja Sporazuma između EU i BiH u Briselu, mala i srednja preduzeća i preduzetnici iz Bosne i Hercegovine će moći učestvovati u COSME Programu konkurentnosti preduzeća i malih i srednjih preduzeća.Učešće u ovom programu je velika šansa malim i srednjim preduzećima u BiH za pristup fondovima i projektima EU, a glavni korisnici ovog programa će biti preduzetnici kao i građani koji žele osnovati vlastiti biznis (samozaposleni), mladi i žene preduzetnice koji su suočeni sa poteškoćama u postupku realizovanja poslovnih ideja.

COSME je program Evropske unije sa opštim ciljem unapređenja konkurentnosti i održivosti malih i srednjih preduzeća te predviđenim trajanjem od 2014. do 2020. godine i budžetom od 2,3 milijarde evra.

Zajedno sa programom HORIZON 2020, COSME predstavlja nastavak aktivnosti koje su se u periodu 2007-2013. uspješno sprovodile kroz Program za preduzetništvo i inovacije. COSME će podržati MSP u sljedećim oblastima:

- Poboljšanje pristupa finansijskim sredstvima - kroz 2 instrumenta: Instrument za kreditne garancije i Instrument vlasničkog kapitala za rast i razvoj.- Poboljšanje pristupa tržištima unutar Evropske unije i globalno - kroz Evropsku mrežu preduzetništva pomaže u pronalaženju poslovnih partnera, te pruža podršku razvoju preduzeća uz pomoć alata razvijenih od strane Evropske komisije.

- Stvaranje boljih okvirnih uslova za konkurentnost - podržava djelovanja u cilju poboljšavanja okvirnih uslova u kojima posluju preduzeća i podstiče razvoj klastera svjetske klase u EU. Ciljevi programa uključuju bržu digitalizaciju poslovne zajednice i promociju e-vještina i e-liderstva.

- Podsticanje preduzetništva kroz niz aktivnosti kojima se podržava sprovođenje Akcionog plana za preduzetništvo 2020 (razmjene, istraživanja, pilot-projekte i sl.).

Sve detaljne informacije je na sljedećem linku:

Opšte informacije

 

Više od 2 miliona ljudi iz Bosne i Hercegovine (BiH) živi izvan zemlje. BiH dijaspora je uglavnom dobro integrisana i u boljem položaju od drugih migrantskih zajednica u zemljama u kojima živi, s velikim potencijalom i spremnosti da doprinese razvoju BiH. Tome svjedoči i značajan iznos novčanih doznaka iz dijaspore, koji se trenutno procjenjuje na 14% BDP-a BiH, što znatno prelazi priliv direktnih stranih investicija u zemlju.

 

USAID Diaspora Invest je petogodišnji projekat koji za cilj ima da podstakne ekonomski doprinos BiH dijaspore socioekonomskom razvoju zemlje te podrži poduzetnički duh i resurse dijaspore BiH, kao i mala i srednja preduzeća u BiH. U okviru projekta se realizuju i programi tehničke podrške kvalifikovanim kompanijama.

 

Tehnička podrška

 

Tehnička podrška može uključiti podršku u aktivnostima fokusiranim na razvoj proizvoda i usluga , unapređenje procesa upravljanja, unapređenje ekonomičnosti i optimizacije proizvodnih procesa, uvođenje naprednih tehnoloških riješenja i opreme, obuku osoblja, proces sertifikacije, istraživanje tržišta, izradu studija izvodljivosti, izradu razvojne strategije, kreiranje biznis plana, marketing plana i komunikacijsko planiranje itd.

 

Nakon procesa prijave, sve kvalifikovane firme će biti kontaktirane od strane osoblja USAID Diaspora Invest projekta kako bi se nakon uvida u stadijum poslovanja i potrebe firme identifikovale potrebe i optimalni oblik i vrsta tehničke podrške koju projekat može pružiti.

 

Nakon utvrđivanja vrste i optimalnog modaliteta podrške pristupa se identifikaciji konsultanata, definisanju rokova, i izradi ugovora o tehničkoj podršci.

 

Pravo na tehničku podršku u okviru projekta USAID Diaspora Invest

 

USAID Diaspora Invest projekat je usmjeren na podršku novih ili proširenju poslovanja postojećih preduzeća povezanih s dijasporom. Poslovni subjekti moraju zadovoljiti nekoliko kriterijuma kako bi imali pravo na tehničku podršku u okviru projekta:

 

1. Pravni status: tehnička pomoć može biti dostupna za mala i srednja preduzeća registrovana u Bosni i Hercegovini. Preduzeća koja su u postupku registracije se takođe mogu prijaviti za eventualnu tehničku pomoć.

 

2. Starost preduzeća: preduzeća/podnositelji prijave, moraju imati status startupa ili preduzeća osnovanog najviše pet godina (0 - 5 godina starosti) prije datuma objave Poziva za prijavu.

 

3. Veza sa dijasporom: Preduzeća koja se žele prijaviti za tehničku pomoć moraju imati uspostavljenu vezu sa članom dijaspore koju mogu i dokazati. Ova veza se može dokazati kroz:

 

(i) najmanje 25% vlasničkog udjela člana dijaspore u preduzeću, bilo direktno kao pojedinac ili preko preduzeća u većinskom vlasništvu člana dijaspore. Vlasnički udio člana dijaspore mora biti dokaziv kroz važeći ugovor, akt osnivanja i/ili ispis iz registra o osnivanju preduzeća; i/ili

 

(ii) dokazivo partnerstvo s članom dijaspore. Partnerstvo se mora potkrijepiti dokazom vlasničkog odnosa, trgovinskim i/ili ugovornim odnosom, zajedničkim poduhvatom ili drugim pravnim odnosom kao prihvatljivim oblicima nefinansijskih doprinosa poslovnom prijedlogu

 

Član dijaspore definiše se kao iseljenik/ci i njihovi potomci koji žive izvan zemlje rođenja ili porijekla, bilo na privremenoj ili trajnoj osnovi, ali i dalje imaju značajne veze sa zemljama porijekla. Status člana dijaspore mora biti dokazan važećim dokumentom koji ukazuje na prebivalište izvan BiH sa ukupnim trajanjem od najmanje tri godine. Osoba se takođe može smatrati članom dijaspore ako se vratila u Bosnu i Hercegovinu i ima trajno prebivalište u BiH unutar tri godine prije datuma kada je podnesen zahtjev. Ova osoba dužna je dokazati važećim dokumentima da je imala kontinuirani boravak u inostranstvu u trajanju od tri godine.

 

4. Poslovni sektor: USAID Diaspora Invest će dati prioritet preduzećima u "produktivnim" sektorima, s posebnim naglaskom na poljoprivredu, turizam, informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, metaloprerađivačku industriju, drvnu industriju i energetske sektore. Preduzeća koja se žele prijaviti za tehničku pomoć u drugim sektorima mogu se smatrati prihvatljivima ako pokazuju snažnu usklađenost s ciljevima projeka

 

5. Prijava u okviru ovog Poziva nije moguća za: neprofitne organizacije, institucije (državne, entitetske ili lokalne), uposlenike, ugovarače ili članove porodica uposlenika USAID Diaspora Invest projekta, kao i stranke koje imaju zabranu učešća u programima Federalne nabavke Sjedinjenih Američkih Država ili programima podrške koji ne podrazumijevaju nabavke.

 

Javni poziv je otvoren do 31.08.2018. godine, a detaljne informacije o kriterijima za potencijalne korisnike tehničke podrške kao i procesu prijave su dostupni na:http://www.diasporainvest.ba/preview/javni-poziv-za-tehnicku-podrsku

#tekst_stil {/* padding-bottom:50px; */}h3.sabnlon_naslov { text-transform: lowercase;}h3.sabnlon_naslov:first-letter { /* text-transform: uppercase !important; */ text-transform: capitalize;}#tekst_stil p{line-height: 150%;}.time-color{color: #919191;padding: 0 8px 15px 0;}.datum-vijesti{color: #800000;padding: 0 10px 15px 0;}Poziv za dostavljanje poslovnih planova u okviru Projekta razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike SrpskeJedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata BanjalukaPoziv za dostavljanje poslovnih planovaZemlje: Republika Srpska/BiHProjekat: Projekat razvoja konkurentnosti u ruralnim područjimaBroj kredita: 2000001440Broj granta:  2000001441Republika Srpska/BiH je dobila kredit od Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD), za finansiranje Projekta razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima (RCDP), i namjerava da utroši dio kreditnih sredstava za podršku realizaciji aktivnosti sadržanih u biznis planovima krajnjih korisnika projekta u projektnom području.Za realizaciju Projekta RCDP zadužena je Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. Cilj projekta je razvoj perspektivnih i konkurentnih lanaca vrijednosti u poljoprivredi, naročito pod-sektora voća, povrća, dekobilja i sekundarnih šumskih plodova. Projekat će biti realizovan putem sufinansiranja prihvatljivih biznis planova kroz koje je predviđeno integrisanje malih poljoprivrednih proizvođača i njihovo povezivanje sa tržištem.Kandidovanje biznis planova je omogućeno svim zainteresovanim subjektima koji se bave organizacijom proizvodnje, otkupom i/ili plasmanom poljoprivrednih proizvoda u sektoru voća, povrća, ljekobilja ili sekundarnih šumskih plodova.Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU) poziva sve zainteresovane subjekte, koji se bave organizacijom proizvodnje, otkupom i/ili plasmanom poljoprivrednih proizvoda u navedenim sektorima, da dostave svoje biznis planove.Detaljnije informacije o projektu i mogućnosti dostavljanja biznis planova mogu se dobiti svaki radni dan od 8 do 16 časova, od ponedjeljka do petka u područnim jedinicama Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS na dolje navedenim adresama.Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike SrpskeResor za pružanje stručnih usluga u poljoprivrediPodručna jedinica Banjaluka, Vuka Karadžića 4,051/247-617Područna jedinica Gradiška, Krajiških brigada 36a, 051/490-460Područna jedinica Doboj, Srpskih sokolova 1, 053/236-057Područna jedinica Prijedor, Vojvode Radomira Putnika bb, 052/490-460Područna jedinica Sokolac, Glasinačka 66, 057/400-130Područna jedinica Bijeljina, Novo Selo 66, 055/203-005Područna jedinica Trebinje, Nemanjina 7, 059/245-360