Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Одсјек за локални економски развој и европске интеграције

Адреса:
Карађорђева улица 4
76 300 Бијељина

Телефон: 
+387 (0)55 233 132, +387 (0)55 233 169

Адресе електронске поште:
[email protected]
[email protected]
 

Шеф Одсјека: Анкица Тодоровић
 


У Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције обављају се следећи послови:
- праћење и реализација Стратегије развоја Града и других са њом повезаних стратешких планова и програма посебно у дијелу координације активности, прикупљања, праћења и анализе података по свим сегментима развоја, живота и рада у Граду,
- послове идентификације, стручне разраде и успостављања електронске базе података,
- обавјештавање грађана, удружења и привредних субјеката о реализацији стратешких циљева и стратешких планова и пројеката,
- пружање стручнe и техничкe подршке, припреме, кандидовања и праћења реализације пројеката од значаја за привредни, друштвени и културни развој Града,
- послови везани за пројекте европских интеграција,
- СЕАП односно активности и послови везани за енергетску ефикасност и провођење Акционог плана о енергетској одрживости општине/града Бијељина,
- други послови који се посебним актовм ставе у дјелокруг рада.
 

Презентација Одсјека за Локални економски развој и европске интеграције 42.11MB
База пројеката Одсјека зa ЛЕР и ЕИ 31.35KB
Каталог потенцијала за јавно-приватно партнерство 8.57MB
Анкета о тржишту радне снаге 183KB
Годишњи извјештај о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2020. годину 11.74MB
Годишњи извјештај о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2019. годину 10.06MB
Годишњи извјештај о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2018. годину 11.69MB
Годишњи извјештај о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2017. годину 1020.45KB
Годишњи извјештај о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2016. годину 10.17MB
Анализа тржишта рада и средњих стручних школа на подручју Града Бијељина 2.55MB
Годишњи извјештај о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2015. годину 652.31KB
Анализа спроведене анкете "Задовољство приватног сектора комуналним услугама на подручју Града Бијељина 655.32KB
Годишњи извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за 2014. годину 346.59KB
Анализа резултата анкете приватног сектора о условима пословања на подручју Града Бијељина 425.2KB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за 2013. годину 2.72MB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за 2012. годину 2.51MB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за 2011. годину 174KB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за период јануар-октобар 2010.године 136KB