Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за локални економски развој и европске интеграције

Адреса: Карађорђева улица 4, 76 300 Бијељина
Телефон: +387 (0)55 233 132, +387 (0)55 233 169
Адресе електронске поште: [email protected][email protected]
 
Шеф Одсјека: Анкица Тодоровић

У Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције обављају се сљедећи послови:
  • праћење и реализација Стратегије развоја Града и других са њом повезаних стратешких планова и програма посебно у дијелу координације активности, прикупљања, праћења и анализе података по свим сегментима развоја, живота и рада у Граду;
  • послове идентификације, стручне разраде и успостављања електронске базе података;
  • обавјештавање грађана, удружења и привредних субјеката о реализацији стратешких циљева и стратешких планова и пројеката;
  • пружање стручнe и техничкe подршке, припреме, кандидовања и праћења реализације пројеката од значаја за привредни, друштвени и културни развој Града;
  • послови везани за пројекте европских интеграција;
  • СЕАП односно активности и послови везани за енергетску ефикасност и провођење Акционог плана о енергетској одрживости општине/града Бијељина;
  • други послови који се посебним актом ставе у дјелокруг рада.