Званична интернет презентација
Град Бијељина

Трогодишњи индикативни финансијски планови имплементације Стратегије

Стратегија локалног развоја Града Бијељина 2014-2023.године, ревидована за период 2019-2023. година, кључни je стратешко-плански документ Града Бијељина, који би требало да подстиче будући раст и развој заједнице.
 
Стратегија локалног развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и побољшања животне средине и простора. Стратегија је израђена као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја града и свеукупног живота у њему ревидоване за период 2019-2023. године.
 
Стратешки документ има циљ да покрене све битне актере на размишљање и допринос што ефикаснијем доношењу одлука о реализацији стратешких приоритета економског развоја, друштвеног развоја и заштите животне средине у оквиру дефинисанa три стратешка циља, као и 11 секторских циљева.
 
Битно је нагласити да Стратегија обухвата и листу приоритетних програма и пројеката у сваком сектору, а који омогућавају досезање постављених циљева путем спровођења оперативних активности, чиме се ствара основа за свеукупну имплементацију Стратегије.
 
Трогодишњим индикативним финансијским планом имплементације Стратегије локалног развоја Града Бијељина за период од 2022. до 2024. године предвиђено је спровођење 56 пројекaта, укупне вриједности 39.413.006,00 KM.
 
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2022-2024 (закључак) 237.93KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2022-2024 (план) 1.1MB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2022-2024 (сажетак) 923.15KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2021-2023 (закључак) 472.97KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2021-2023 (план) 346.55KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2021-2023 (сажетак) 374.9KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2020-2022 (закључак) 359.14KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2020-2022 (план) 255.69KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2020-2022 (сажетак) 471.3KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2019-2021 (закључак) 465.31KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2019-2021 (план) 164.85KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2019-2021 (сажетак) 1.65MB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2018-2020 (закључак) 458.83KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2018-2020 (план) 370.87KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2018-2020 (сажетак) 330.17KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2017-2019 (закључак) 227.53KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2017-2019 (план) 596.15KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2017-2019 (сажетак) 3.08MB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2016-2018 (закључак) 542.71KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2016-2018 (план) 698.67KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2016-2018 (сажетак) 88.2KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2015-2017 638.17KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2014-2016 602.44KB