Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Индустријске зоне

Положај индустријских зона 1, 2 и 3Карактеристике могућности грађења објекта:
Могућност међусобних укрупњавања и уситњавања дефинасинх грађевинских парцела;Проценат заузетости грађевинске парцеле будућим објектом износи максимално 50%;Удаљеност грађевинске од регулационе линије износи 6м.


Услови и начин куповине грађевинских парцела:

Исказивање заинтересованости Инвеститора за куповину грађевинске парцеле у погледу површине и облика парцеле;Доношење скупштинске Одлуке о условима и начину продаје грађевинске парцеле;Спровођење лицитационог поступка.