Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Цјеновник услуга јавних предузећа

УСЛОВИ И ЦИЈЕНЕ ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКАТА НА ИНФРАСТРУКТУРНЕ СИСТЕМЕ (ажурирано 20.02.2019. године)

 
 
 

А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина
Адреса: Улица хајдук Станка 20, Бијељина
Тел: 055/226-460, факс: 055/226-462
www.bnvodovod.com

- Цијена прикључења објеката на водоводну мрежу 
- Услови прикључења објеката на водоводну и канализациону мрежу мрежу

2. ЗЕДП „Електро-Бијељина“ А.Д. Бијељина
Адреса: Улица мајевичка 97, Бијељина
Тел: 055/226-700, факс: 055/210-304
www.elektrobijeljina.com

- Накнада за прикључење објеката на дистрибутивну мрежу 
- Услови прикључења објеката на дистрибутивну мрежу 

3. А.Д. МТЕЛ Бања Лука
Адреса: Улица кнегиње Милице 6, Бијељина
Телефон: 055/221-400
www.mtel.ba

- Цјеновник услуга и прикључења објеката на телекомуникациону мрежу 
 

Цјеновник комуналних услуга "Комуналац" а.д. (по позиву) 232.74KB
Цјеновник комуналних услуга "Комуналац" а.д. - одвоз смећа категорија "домаћинства" 193.03KB
Цјеновник комуналних услуга "Комуналац" а.д. - одвоз смећа категорија "паушал" 405.4KB
Цјеновник комуналних услуга "Комуналац" а.д. - одвоз комуналног отпада за власнике стамбених јединица 293.94KB
Рјешење о утврђивању накнаде за прикључење објеката крајњих купаца на електродистрибутивну мрежу 373.25KB
Цјеновник услуга МХ "ЕРС" ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. 199.3KB
Актуелни цјеновник услуга јавних предузећа 63.72KB
Цјеновник успуга ЈП Регионална демонија "ЕКО-ДЕП" Д.О.О. 457.31KB
Цјеновник услуга ХТ ЕРОНЕТ 7.49MB
Цјеновник услуга БХ ТЕЛЕКОМ 5.21MB
Цјеновник услуга м:тел а.д. Бања Лука 2.32MB
Цјеновник прикључака ЈП "Водовод и канализација" а.д. 248.63KB
Цјеновник успуга ЈП "Градска топлана" 333.59KB
Цјеновник услуга ЈП "Водовод и канализација" а.д. 141.54KB
ЈП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" - Повећање цјене гријања 401.37KB