Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Привредни савјет


Одсјек за локални економски развој и европске интеграције - Привредни савјет Града Бијељина
Карађорђева улица 4
76 300  Бијељина

E-mail: [email protected]


Привредни савјет је радно тијело које:

- прати актуелна питања из области привреде на подручју Града и предлаже одговарајуће мјере и препоруке у циљу унапређења привредног развоја,
- даје мишљења, препоруке и иницијативе везане за израду, извјештавање и ревизију стратешког плана развоја Града и планова имплементације,
- разматра значајна развојна питања и питања унапређења пословног окружења и конкурентности,
- подноси иницијативе (приједлоге, мјере, препоруке)  за побољшање укупног пословног амбијента у Граду Бијељина,
- пружа савјетодавну подршку Градоначелнику приликом одлучивања у вези са економским развојем Града, развојним програмима и пројектима,
- прати сва питања која су од интереса за привреду и локални економски развој и предлаже надлежним локалним органима активности за унапређење административних процедура,
- разматра и даје мишљења о приједлозима аката којима се уређују локалне таксе и накнаде,
- сарађује са привредним субјектима, установама, органима, организацијама и њиховим асоцијацијама, удружењима произвођача, прерађивача и других интересних организација, у питањима из свог дјелокруга рада, разматра и друга питања која су повезана са пословањем привреде и локалним економским развојем у Граду Бијељина.


 

Чланови Привредног савјета Града Бијељина:

 1. Ђорђе Славињак, директор „Спектар дринк“ д.о.о. Бијељина
 2. Драган Нешковић,  власник Компаније „Nešković Group“ Бијељина
 3. Борис Станишић, директор „Етно село Станишићи“ д.о.о. Дијелови-Бијељина
 4. Предраг Перковић, директор „Водовод и канализација“ а.д. Бијељина
 5. Миленко Стевановић, директор „Steco centar“ д.о.о. Којчиновац-Бијељина
 6. Светозар Остојић, директор „Мега дрво“ д.о.о. Бијељина
 7. Анкица Тодоровић, шеф Одсјека за локални економски развој и европске интеграције
 8. Миле Пејчић, шеф кабинета Градоначелника
 9. Владо Симеуновић, савјетник Градоначелника
 10. Дејан Савић, начелник Одјељења за привреду
 11. Татјана Вујић, стручни савјетник у Одјељењу за привреду
 12. Радо Малетић, директор „PASS“ д.о.о. Бијељина
 13. Младен Михајловић, директор ПД „Семберија“ а.д. Ново село-Бијељина
 14. Миленко Максимовић, директор Техничке школе „Михајло Пупин“ Бијељина
 15. Перица Танасић, директор „Танасић“ д.о.о. Дворови-Бијељина
 16. Анто Гајић, предсједник Подручне привредне коморе Бијељина
 17. Синиша Кајмаковић, руководилац Филијале Завода за запошљавање Републике Српске у Бијељини
 18. Љубиша Росић, директор „ЗП комерц“ д.о.о. Вршани-Бијељина
 19. Димитрије Савић, директор „Savić company“ д.о.о. Бијељина
 20. Радосав Савић, власник занатске радње „Савић“ Доња Чађавица-Бијељина