Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Индустријска зона 2

Основне информације:

- Сјеверозападно урбано подручје града Бијељина

- Површина 41 ha

- Greenfield

Намјена:

- Трговачко-услужна зона

- Индустријско-производна зона. 

Почетна лицитациона цијена грађевинских парцела одређена је према подзонама Плана, и то:

1. Подзона 1: 30,00 KM/m2 - грађевинске парцеле које се наслањају на улицу Стефана Дечанског и излазе на прву паралелну саобраћајницу по регулационом плану

2. Подзона 2: 15,00 КМ/м2 - грађевинске парцеле које излазе на саобраћајницу од улице Стефана Дечанског до излаза на Обилазницу

3. Подзона 3: 10,00 КМ/м2 - остале грађевинске парцеле

Погодности:

1. Плаћање земљишта у индустријским зонама у периоду од 60 мјесеци без камате

2. 70%-90% смањење накнада и такси за производне објекте

3. Могућност парцелације у складу са захтјевима инвеститора