Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Инфраструктура

Саобраћајна инфраструктура


ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
Мрежу саобраћајница на подручју Града Бијељина чини 90 км магистралних путева, 59 км регионалних путева и 259 км локалних путева, саобраћајнице-улице у граду Бијељини те око 1.000 км некатегорисаних путева. Због тога је Бијељина добро увезана са сусједним општинама и регијама. На подручју општине Бијељина веома су интересантни локални путеви, којих укупно има 55 од чега је 203 км са асфалтним застором и око 56км са макадамским коловозом. На тај начин је обезбијеђено да свако село, односно мјесна заједница има асфалтни пут до центра села. У задњих неколико година вршено је асфалтирање некатегорисаних путева чиме су сви већи засеоци повезани асфалтним путем. Градске саобраћајнице чини 221 улица, од чега је 170 улица асфалтних са свом пратећом инфраструктуром (кишна канализација, тротоари, вертикална, хоризонтална и свјетлосна сигнализација и јавна расвјета). Макадамске улице се редовно одржавају тако да им је коловоз у добром стању. Бијељина је такође саобраћајно обогаћена обилазницом I, II и III фаза, која је урађена са комотним елементима на нивоу магистралног пута и повезује правац Београд са правцем Бања Лука, а затим и са правцем Угљевик – Тузла, Бијељина-Зворик. Град Бијељина је укључен у мрежу жељезничких пруга, једноколосијечном пругом која је повезана са Шидом. Својим положајем у смислу позитивне географске локације Бијељину тангирају двије водне саобраћајнице – Ријека Сава и Ријека Дрина. Пловност Саве са аспекта Бијељинске општине, односно Бијељине је сасвим неискоришћен.

ВАЗДУШНИ И РИЈЕЧНИ САОБРАЋАЈ
 

Најближи аеродроми

km

Тузла (БиХ)

70

Београд (Србија)

122

Сарајево (БиХ)

194

Бања Лука (БиХ)

228

Загреб (Хрватска)

322

 

Најближе луке

km

Брчко (БиХ)

40

Сремска Митровица (Србија)

70

Београд(Србија)

122

Сплит (Хрватска)

445

 
 

 

Комунална инфраструктура

ВОДОВОДНА МРЕЖА

 

Подручје града Бијељина снабдијева се питком водом са Изворишта „Грмић“ које се налази на југоисточном дијелу града Бијељине. Водоводном мрежом 70% становништва обезбјеђено је питком водом. Укупна дужина цјевовода је око 464 км.

Са постојећег градског водоводног система Бијељина водом се снабдјева око 75,000 становништва са градског подручја и око 30,000 становника у приградским насељима. Водоводни систем функционише без рестрикција воде и на високим температурама, а квалитет воде је константно задовољавајући.

Садашњи инсталисани капацитет изворишта „Грмић“ је 535 l/s. Имајући у виду чињеницу да је процјењени капацитет изворишта око 1500-2000 l/s.

Све остале информације могу се пронаћи на следећем линку:

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 

Посебно значајну активност представља реализација изградње канализационог система у Бијељини, пошто је то од историјског значаја за Бијељину, са становишта изградње канализације и пречишћавање отпадних вода, као и основ за заштиту подземних вода и изворишта воде за пиће, од могућих загађења, чиме се дугорочно стварају претпоставке за рад предузећа, односно снабдијевање града и околиних мјеста, водом за пиће.

У граду Бијељини изграђено је  17,199 м¹ фекалних колектора пречника од 250 до 900 мм, шест фекалних пумпних станица, укључујући и главну фекалну пумпну станицу - „ПС-1“. Поред овога, изграђено је и 14,176 м¹ кишне канализације, укључујући двије пумпне станице.

Све остале информације могу се пронаћи на следећем линку:

ЕЛЕКТРО МРЕЖА

Број трафо станица и инсталисана снага
 

РЈ

110/x kV

35/10 kV

x/0,4 kV

Укупно

Број ТС

Синс MVA

Број ТС

Синс MVA

Број ТС

Синс MVA

Број ТС

Синс MVA

РЈ Бијељина

4

165,00

7

76,00

522

148,4

529

224,4


Дужина далековода по радним јединицама (км)

РЈ

35 kV

10 kV

0,4 kV

Укупно

Бијељина

39,9

632,9

1.217,6

1.890,5


Све остале информације могу се пронаћи на следећем линку: http://elektrobijeljina.com/lt/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101

 

 

 

ТОПЛОВОДНА МРЕЖА 

ТОПЛОВОДНА МРЕЖА

 

Дужина цијеви топловодне мреже до подстаница

                   
                               

Профил

Примарни топловод

Сремска

Цара Уроша

Душана Барањина

Дашница (BR, 18N.,    BP)

Незнаних јунака

Пере Станића

DC

Професора Бакајлића

Драгутина Гавриловића

Шабића сокак

Светог Саве

УКУПНО

DN

Ø col ["]

Ø [mm]

 [m]

 [m]

 [m]

 [m]

 [m]

 [m]

 [m]

 [m]

 [m]

 [m]

 [m]

 [m]

 [m]

25

1

33.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

32

5/4

42.4

 

 

 

48

500

 

 

 

 

 

 

 

548

40

3/2

48.3

 

 

 

 

180

 

 

 

 

 

 

 

180

50

2

60.3

 

 

 

 

510

 

 

 

 

 

 

 

510

65

5/2

76.1

 

 

90

 

480

 

 

 

 

 

100

 

670

80

3

88.9

 

136

460

 

640

96

 

 

80

100

 

 

1512

100

4

108;114,3

 

 

 

 

120

 

200

 

 

 

 

 

320

125

5

133;139,7

 

336

150

 

200

154

 

70

550

 

 

 

1460

150

6

159;168,3

 

 

 

 

 

 

 

440

 

 

 

320

760

200

8

219.1

 

 

 

106

 

320

 

120

 

 

 

160

706

250

10

267;273

460

 

 

924

 

 

 

 

 

 

 

 

1384

400

16

406.4

1668

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1668

                               
 

Дужина цијеви:

2128

472

700

1078

2630

570

200

630

630

100

100

480

9718

                               
 

Дужине trasa:

1064.1

236

350

539

1315

285

100

315

315

50

50

240

4859.1