Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Спроведбени документи просторног уређења

Регулациони план Галац 26.38MB
Регулациони план Дашница 8.25MB
Измјена дијела плана парцеле "Хасе-Бријесница" 24.17KB
Урбанистички пројекат "Спортско-рекреативни центар-фудбалски терени са пратећим садржајима" на локацији МЗ "Вељко Лукић" у Бијељини 29.32KB
Урбанистички пројекат "Локација 1" стамбено-пословног блока у оквиру регулационог плана "Галац" у Бијељини 86.71KB
Регулациони план "Центар града" 28.08MB
Регулациони план "Пучилска поља" у Бијељини 144.38KB
Регулациони план "Петар Кочић" у Бијељини 23.82KB
Регулациони план "Лединци 1" у Бијељини 41.46KB
Регулациони план "Крушик-Интергај" у Бијељини 200.01KB
Регулациони план "Индустријска зона 3" у Бијељини 35.3KB
Регулациони план "Индустријска зона 1" у Бијељини 81.35KB
Регулациони план "Гвоздевићи" у Бијељини 24.28KB
Регулациони план "Галац" у Бијељини 23.38KB
Регулациони план "Дом здравља и болница" у Бијељини 31.64KB
Регулациони план Мјесне заједнице "Дашница" у Бијељини 34.38KB
Регулациони план "Центар високог образовања" у Бијељини 916.67KB
Регулациони план "Центар града" у Бијељини 59.82KB
План парцелације "Спортско-рекреативни комплекс - хиподром" на локалитету Хасе-Бријесница у Бијељини 40.92KB
План парцелације "Ново градско гробље" у Бијељини на локалитету Хасе-Бријесница 208.53KB
План парцелације "Хасе-Бријесница" 366.39KB
План парцелације "Центар - Велика Обарска" 33.32KB
Измјена регулационог плана урбаног подручја Града на Дрини "Слобомир" 29.06KB
Измјена регулационог плана "Крушик-Интергај" у Бијељини 61.65KB
Измјена регулационог плана "Крушевље" у Бијељини 43.79KB
Измјена регулационог плана "Индустријска зона 4" у Бијељини 64.01KB
Измјена регулационог плана "Индустријска зона 2" у Бијељини 61.57KB
Измјена регулационог плана "Дашница" у Бијељини 45.97KB
Измјена регулационог плана "Дашница 1" у Бијељини 59.11KB
Измјена дијела плана парцелације "Хасе-Бријесница" у Бијељини 57.59KB
Измјена плана парцелације "Центра Велике Обарске" у Бијељини 47.83KB
Измјена и допуна регулационог плана "Агротржног центра" Бијељина 959.22KB
Измјена и допуна плана парцеле Хасе-Бријесница 52.19KB
Измјена и допуна плана парцеле у Мјесној заједници Хасе-Бријесница 495.97KB
Измјена дијела регулационог плана Мјесне заједнице "Дашница" 40.49KB
Измјена дијела регулационог плана "Калтиновача" 128.69KB
Измјена дијела регулационог плана "Гвоздевићи" 48.84KB