Званична интернет презентација
Град Бијељина

Спроведбени документи просторног уређења

На основу Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број: 40/2013, 2/2015), Спроведбени документи просторног уређења су:
 
  • ​зонинг план,
  • зонинг план подручја посебне намјене,
  • регулациони план,
  • урбанистички пројекат и
  • план парцелације.

Спроведбени документи просторног уређења су техничко-регулативни документи просторног уређења на основу којих се дефинишу услови за пројектовање и извођење објеката.

У наставку је дат преглед Спроведбених документата просторног уређења Града Бијељина.

Нацрт Регулационог плана "Дашница 1" у Бијељини - графички дио 19.84MB
Нацрт Регулационог плана "Дашница 1" у Бијељини - текстуални дио 616.42KB
Нацрт Регулационог плана "Гвоздевићи" у Бијељини - графички дио 74.91MB
Нацрт Регулационог плана "Гвоздевићи" у Бијељини - текстуални дио 627.12KB
Регулациони план "Петар Кочић" у Бијељини- графички дио 4.12MB
Регулациони план "Лединци 1" у Бијељини - графички дио 5.3MB
Регулациони план "Крушик-Интергај" у Бијељини- графички дио 9.29MB
Измјена Регулационог плана "Индустријска зона 3" у Бијељини - графички дио 786.46KB
Измјене и допуне Регулационог плана "Индустријска зона 1" у Бијељини - графички дио 3.77MB
Регулациони план "МЗ Дашница" у Бијељини - графички дио 24.63MB
Измјена дијела Регулационог плана "Калтиновача" у Бијељини - графички дио 34.28MB
Измјена Регулационог плана "Индустријска зона 2" Бијељина - графички дио 5.92MB
Регулациони план "Болница и Дом здравља" у Бијељини - графички дио 6.3MB
Измјена дијела Регулационог плана "МЗ Дашница" у Бијељини - графички дио 5.19MB
Измјена дијела Регулационог плана "Калтиновача" у Бијељини - текстуални дио 735.18KB
Измјена дијела Регулационог плана "Болница и Дом здравља" у Бијељини - графички дио 3.76MB
Измјена дијела Регулационог плана "Болница и Дом здравља" у Бијељини - текстуални дио 314.13KB
Регулациони план "Болница и Дом здравља" у Бијељини - текстуални дио 596.01KB
Измјене и допуне Регулационог плана "Индустријска зона 1" у Бијељини - текстуални дио 641.51KB
Регулациони план "Индустријска зона 2" Бијељина - текстуални дио 910.66KB
Измјена Регулационог плана "Индустријска зона 3" у Бијељини - текстуални дио 711.73KB
Измјена Регулационог плана "Индустријска зона 4" у Бијељини - графички дио 949.78KB
Измјена Регулационог плана "Индустријска зона 4" у Бијељини - текстуални дио 716.59KB
Измјена Регулационог плана "Кнез Иво од Семберије" у Бијељини - графички дио 9.88MB
Измјена Регулационог плана "Кнез Иво од Семберије" у Бијељини - текстуални дио 853.61KB
Регулациони план "Лединци 1" у Бијељини - текстуални дио 686.31KB
Измјена дијела Регулационог плана "МЗ Дашница" у Бијељини - текстуални дио 2.18MB
Регулациони план "Агро-тржни центар" Бијељина - текстуални дио 407.69KB
Измјена и допуна Регулационог плана "Агро-тржни центар" у Бијељини - графички дио 739.35KB
Измјена дијела Регулационог плана "Гвоздевићи" у Бијељини - графички дио 43.19MB
Измјена Регулационог плана "Дашница 1" у Бијељини - графички дио 8.25MB
Регулациони план "Галац" у Бијељини - графички дио 26.38MB
Регулациони план "Центар града" у Бијељини - текстуални дио 1.6MB
Регулациони план "Центар града" у Бијељини - графички дио 28.08MB