Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Годишњи планови имплементације Стратегије

Стратегија локалног развоја Града Бијељина за период од 2014. до 2023. године (ревидована за период 2019-2023. године) је кључни стратешко-плански документ Града Бијељина, који би требало да подстиче будући раст и развој заједнице.
 
Стратегија локалног развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и побољшања животне средине и простора. Стратегија је израђена као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја града и свеукупног живота у њему.
 
Битно је нагласити да је током 2018. године извршена ревизија Стратегије локалног развоја Града Бијељина. Ревидовани стратешки документ обухвата и листу приоритетних програма и пројеката у сваком сектору, а који омогућавају досезање постављених циљева путем спровођења оперативних активности, чиме се ствара основа за свеукупну имплементацију Стратегије.
 
У процесу ревизије Стратегије локалног развоја Града Бијељина водило се рачуна да иста буде усклађена са Агендом 2030, односно са Циљевима одрживог развоја. Значајну ставку у ревидованом стратешком документу представља и то што се, кроз низ пројеката који ће се реализовати, посебна пажња посветила успостављању интегрисаног приступа заштити животне средине, чиме је знатно смањен ризик од природних катастрофа.
 
Годишњим Планом имплементације Стратегије локалног развоја Града Бијељина за 2022. годину предвиђено је спровођење 55 пројеката, и то: 16 пројеката у склопу економског сектора (укупне вриједности 1.725.780,00 КМ), 11 пројеката у друштвеном сектору (укупне вриједности 1.959.680,00 КМ) и 28 пројеката у склопу еколошког сектора (укупне вриједности 23.173.546,00 КМ).
 
Укупна вриједност планираних пројеката је 26.859.006,00KM.