Званична интернет презентација
Град Бијељина

Годишњи планови имплементације Стратегије

Стратегија локалног развоја Града Бијељина за период од 2014. до 2023. године (ревидована за период 2019-2023. године) је кључни стратешко-плански документ Града Бијељина, који би требало да подстиче будући раст и развој заједнице.
 
Стратегија локалног развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и побољшања животне средине и простора. Стратегија је израђена као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја града и свеукупног живота у њему.
 
Битно је нагласити да је током 2018. године извршена ревизија Стратегије локалног развоја Града Бијељина. Ревидовани стратешки документ обухвата и листу приоритетних програма и пројеката у сваком сектору, а који омогућавају досезање постављених циљева путем спровођења оперативних активности, чиме се ствара основа за свеукупну имплементацију Стратегије.
 
У процесу ревизије Стратегије локалног развоја Града Бијељина водило се рачуна да иста буде усклађена са Агендом 2030, односно са Циљевима одрживог развоја. Значајну ставку у ревидованом стратешком документу представља и то што се, кроз низ пројеката који ће се реализовати, посебна пажња посветила успостављању интегрисаног приступа заштити животне средине, чиме је знатно смањен ризик од природних катастрофа.
 
Годишњим Планом имплементације Стратегије локалног развоја Града Бијељина за 2022. годину предвиђено је спровођење 55 пројеката, и то: 16 пројеката у склопу економског сектора (укупне вриједности 1.725.780,00 КМ), 11 пројеката у друштвеном сектору (укупне вриједности 1.959.680,00 КМ) и 28 пројеката у склопу еколошког сектора (укупне вриједности 23.173.546,00 КМ).
 
Укупна вриједност планираних пројеката је 26.859.006,00KM.
 
Закључак - годишњи план имплементације Стратегије за 2022. годину 217.58KB
Годишњи план имплементације Стратегије за 2022. 7.96MB
Закључак - годишњи план имплементације Стратегије за 2021. годину 463.38KB
Годишњи план имплементације Стратегије за 2021. 359.77KB
Закључак - годишњи план имплементације Стратегије за 2020. 242.39KB
Годишњи план имплементације Стратегије за 2020. 573.71KB
Закључак - годишњи план имплементације Стратегије за 2019. 468.97KB
Годишњи план имплементације Стратегије за 2019. 1.41MB
Закључак - годишњи план имплементације Стратегије за 2018. 442.12KB
Годишњи план имплементације Стратегије за 2018. 1016.46KB
Закључак - годишњи план имплементације Стратегије за 2017. 237.12KB
Годишњи план имплементације Стратегије за 2017. 481.78KB
Годишњи план имплементације Стратегије за 2016. 277.27KB
Закључак - годишњи план имплементације Стратегије за 2015. 348.44KB
Годишњи план имплементације Стратегије за 2015. 197.65KB