Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Накнаде за уређење ГГЗ

Одлука о уређ. прост. и грађевинском земљишту; неслужбени пречишћени текст 219.13KB
Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени једног м2 корисне површине стамбеног и пословног простора из претходне године на подручју Града Бијељина - Службени гласник 6/19 60.32KB
Одлука о висини накнаде за трошкове уређења Градског грађевинског земљишта - Службени гласник 6/19 60.8KB
Одлука о висини накнаде за трошкове уређења Градског грађевинског земљишта - Службени гласник Града Биељина 3/16 1.24MB
Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени једног m² корисне површине стамбеног и пословног простора из претходне године на подручју Града Бијељина - Службени гласник Града Бијељина 7/16 908.7KB
Одлука о висини накнаде за трошкове уређења ГГЗ; Службени Гласник Града Бијељина 11/14 165.93KB
Одлука о утврђивању просјечно остварених јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре; Службени Гласник број Града Бијељина 11/14 115.85KB
Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени једног m²; Службени Гласник Града Бијељина 5/14 67.67KB
Правилник о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта 175.93KB