Званична интернет презентација
Град Бијељина

Континуирано побољшање јавних услуга кроз систем Е-Управа

Донатор: Влада Швацарске (UNDP–имплементатор)
Период имплементације: од 01.11.2014. до 30.09.2015. године 
Имплементатор: Одсјек за локални економски развој и европске интеграције

Вриједност пројекта: 165.000,00 БАМ
Донација: 44.428,00 БАМ
Град Бијељина: 121.372,00 БАМ
 
Пројектом се повећала ефикасност, транспарентност, лакоћа приступа и могућности одговора на административне захтјеве грађана и пословног сектора.

Успостављена нова шалтер сала.
 
Развијене су 3 нове апликације које су пуштене у рад „online“:
  1. Електронски регистар административних поступака: http://www.eregistarbn.rs.ba/
  2. Е-матичар – електронско наручивање извода и рјешења из матичних књига: https://www.gradbijeljina.org/sr/1646.e-maticar.html
  3. Праћење статуса предмета: https://www.gradbijeljina.org/sr/1651.pracenje-statusa-predmeta.html

Пројектне активности су базиране на стратешком опредјељењу Града да ради на унапређењу квалитета пружања јавних услуга (стратешки циљ 2), у складу са циљевима одрживог развоја: 9 (индустрија, иновације и инфраструктура), 10 (смањење неједнакости), 11 (одрживи градови и заједнице), 16 (мир, правда и снажне институције) и 17 (партнерством до циљева).