Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Анкета закупаца на Зеленој пијаци Града Бијељина

У складу са стратешким опредјељењем да до 2030. године Бијељина постане ГРАД БУДУЋНОСТИ, Градска управа Града Бијељина припрема и реализује низ програма, пројеката и активности којима ствара предуслове за одрживи привредни, друштвени и еколошки развој. Након реализације пројекта, врши се анкетирање грађана  како би се истражило задовољство грађана, али и унаприједио квалитет живота за потребе пројекта.
Вријеме спровођења истраживања: од 07.06.2021. до 08.06.2021. године;
Метод: Директно испитивање;
Инструмент: За потребе истраживања креирана је анкета – једанаест питања;
Циљ истраживања:Утврђивање неопходних потреба закупаца на Зеленој пијаци за побољшање услова рада;
Узорак: 186 закупаца на Зеленој пијаци.