Званична интернет презентација
Град Бијељина

Акциони план запошљавања Града Бијељина 2019-2023. година

Акциони план запошљавања Града Бијељина 2019–2023. године, представља обједињени преглед стратешких и оперативних циљева, мјера, активности, индикатора и кључних актера активне политике запошљавања којеу склопу мјера које остварује Република Српскаа спроводи и Град Бијељина у оквиру својих надлежности. Акционим планом запошљавања предвиђене су мјере и активности које у сарадњи са републичким и локалним институцијамаГрад може да оствари уобласти привреде, образовања, омладинске политике, социјалне укључености,а које су од значаја и утицаја на област политике запошљавања.
 
Правни основ за утврђивање Акционог плана запошљавања Града Бијељина за период од 2019. до 2023. године представља Стратегија запошљавања Републике Српске 2016–2020. година и Стратегија развоја Града Бијељина 2014–2023. Акциони план запошљавања доноси Скупштина Града Бијељина на приједлог ресорног Одјељења, односно Одсјека.
 
Стратешки оквир утврђен је у Стратегији развоја Града Бијељина 2014–2023. Овај документ је израђен у партнерству са заинтересованим странама из приватног и невладиног сектора и дефинисао је развој привреде и пољопривреде који се базирају на знању, заштити животне средине и јачању регионалних функција и јавних услуга за све.
 
Стратегија развоја за Град Бијељину је израђена у склопу пројекта Интегрисани локални развој у Босни и Херцеговини (БИХ), који је заједничка иницијатива Развојног програма Уједињених нација (UNDP) у Босни и Херцеговини и Швajцарске агенције за развој и сарадњу (SDC).