Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Пољопривреда

Пољопривреда
  • 53,926 ha квалитетног обрадивог земљишта;
  • 5000 регистрованих пољопривредних газдинстава;
  • 300 ha пластеничке производње поврћа;
  • 2000 ha земљишта са системом наводњавања.


Најзначајнија предузећа из ове области су: