Званична интернет презентација
Град Бијељина

Успостава међуопштинске сарадње у сектору пољопривреде на подручју Града Бијељина и општина Лопаре и Угљевик

 
Период имплементације: од 01.12.2015. до 31.12.2015. године

Имплементатор: Одсјек за локални економски развој и европске интеграције

Вриједност пројекта: 150.052,00 БАМ Донација: 74.704,00 БАМ
Локална заједница: 75.348,00 БАМ

Пројектне активности су базиране на стратешком опредјељењу Града да ради на унапређењу пољопривредне производње (стратешки циљ 1), у складу са циљевима одрживог развоја: 2 (свијет без глади), 4 (квалитетно образовање), 8 (достојанствен рад и економски раст), 11 (одрживи градови и заједнице) и 17 (партнерством до циљева). 
 
Резулатат 1
  • Успостављен функционалан Међуопштински савјет за пољопривреду.
     
Резултат 2
  • Повећане површине за производњу поврћа у заштићеном простору (под пластеницима) на подручју Града Бијељина и Општина Лопаре и Угљевик.
     
Резултат 3
  • Створени предуслови за јачање сарадње између произвођача и прерађивача на међуопштинском нивоу.