Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Партнерска група за заштиту животне средине
 

Одсјек за локални економски развој и европске интеграције - Партнерска група за заштиту животне средине Града Бијељина
Карађорђева улица 4
76 300  Бијељина

E-mail: 


"Партнерство за развој града Бијељина" је савјетодавно тијело Града, које именује Градоначелник, и представља кључни механизам учешћа заједнице у управљању локалним развојем, односно инструмент комуникације  грађана са Градском управом.

Секторска партнерска група за заштиту животне средине, у чијем саставу су именовани представници институција релевантних за заштиту животне средине, представници Координационог тијела, представници удружења грађана активних у овој области, медија и Одсјека за локални економски развој и европске интеграције,  треба да се фокусира на:

- Праћење свих питања од интереса за заштиту животне средине, те предлагање активности локалној управи и унапређење процедура;
- Праћење и процјену извршења пројеката и стратегија од значаја за заштиту животне средине;
- Ревидирање Стратегије развоја и планова њене имплементације;
- Савјетодавну подршку Градоначелнику приликом одлучивања у вези са заштитом животне средине и развојним програмима;
- Сарадњу са Одсјеком за локални економски развој и европске интеграције и Координационим тијелом за праћење имплементације Стратегије развоја.


У "Партнерство за развој града Бијељина"-заштита животне средине, именује се:

1. Миле Пејчић, шеф Кабинета Градоначелника;
2. Анкица Тодоровић, Одсјек за ЛЕР и европске интеграције;
3. Снежана Топић, „Неутрон“ д.о.о. Бијељина;
4. Драган Перић, ЗЕДП „Електро-Бијељина“;
5. Снежана Јагодић Вујић, Еколошко удружење „Еко-пут“;
6. Драган Лазић, Регионална деопонија „Еко-деп“ Бијељина;
7. Неђо Ђурић, Технички институт Бијељина;
8. Михаило Несторовић, ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ ;
9. Маринко Савић, РПЗ Подручна јединица Бијељина;
10. Ивана Станишић, А.Д. Водовод и канализација;
11. Дарко Митрић, А.Д. Водовод и канализација;
12. Зоран Софрић, Дом здравља Бијељина;
13. Огњен Гаврић, Одсјек за ЛЕР и европске интеграције;
14. Драган Јовановић, Одсјек за ЛЕР и европске интреграције;
15. Миладин Ракић, Одјељење за просторно уређење;
16. Весна Радикић, Одјељење за СКП и заштиту животне средине;
17. Ратомир Драганић, Одјељење комуналне полиције;
18. Бобан Јовичевић, Одјељење за инспекцијске послове;
19.Ружица Мишовић, Одсјек за ЛЕР и европске интеграције.


                                                             ЗАПИСНИЦИ
16.02.2017. 21.03.2017.