Званична интернет презентација
Град Бијељина

Обиљежавање европске седмице урбане мобилности

 
Вриједност Пројекта: 3.442,76 БАМ
СОГРС/GIZ: 2.940,76 БАМ
Град Бијељина: 502,00 БАМ
                                                                                                                                                                              

У организацији Одсјека за ЛЕР и ЕИ први пут је обиљежена Европска седмица мобилности у Граду Бијељина, која је обухватала континуирану промотивну кампању кроз низ активности које су релизоване у сарадњи са екстерним партнерима: Техничка школа „Михајло Пупин“ Бијељина – саобраћајна секција; Еколошко удружење „Еко пут“ Бијељина; Самостална занатска радња „Јовашевић“ Бијељина и „M-BIKE SHOP“ Бијељина. 
 
 
Активности су реализоване у периоду од 16.09. до 22.09.2019. године, а потребно је истаћи посебно активност анкетирања грађана о задовољству саобраћајном инфраструктуром за пјешачење и вожњу бицикла, постављање три паркинг постоља за бицикле (два постоља испред Главне зграде ГУ Града Бијељина и једно постоље испред ЦЈБ Бијељина) као и активност „Дан без аутомобила“ који је реализован затварањем улице Вука Караџића за саобраћај 22.09.2019. године.
 
 
Пројектне активности су базиране на стратешком опредјељењу Града да ради на успостављању интегрисаног приступа заштити животне средине (стратешки циљ 3), у складу са циљевима одрживог развоја: 3 (здравље и благостање), 10 (смањење неједнакости), 11 (одрживи градови и заједнице), 15 (очување живота на земљи) и 17 (партнерством до циљева).
 

У процесу анктерирања грађана о задовољству саобраћајном инфраструктуром за пјешачење и вожњу бисикла учествовало је укупно 1.015 особа. Детаљан Извештај о проведеним активностима, као и анализа анкете доступни су на сату Града. Пројектне активности су базиране на стратешком опредјељењу Града да ради на успостављању интегрисаног приступа заштити животне средине (стратешки циљ 3), у складу са циљевима одрживог развоја: 3 (здравље и благостање), 10 (смањење неједнакости), 11 (одрживи градови и заједнице), 15 (очување живота на земљи) и 17 (партнерством до циљева).