Званична интернет презентација
Град Бијељина

Индустријска зона 3

Основне информације:
  • Сјеверозападно урбано подручје града Бијељине;
  • Површина 22 ha;
  • Greenfield.

Намјена:
  • Лака индустрија;
  • Мала привреда.

Погодности за инвеститоре:
 
Посебне погодности очекују инвеститоре који се одлуче да инвестирају у постројења за прераду и продају пољопривредних производа и за које ће градске таксе бити смањене и до 90%. Таксе и накнаде за производна постројења ће бити смањене до 80% а за све друге дјелатности и до 50%. Поред тога, сви имовинско-правни односи су ријешени, регулациони и грађевински планови су флексибилни и могу се прилагођавати  спрецифичним потребама инвеститора. На овај начин већина препрека са којима се сусрећу инвеститори  током процеса градње је ријешена. Процедуре за добијање дозвола и сагласности су значајно убрзане.